Blog

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan.

Voorlopers

In de landbouw wordt vaak gepraat over ‘voorlopers’. Die term is afkomstig uit het innovatie- en adoptiemodel van Rogers. Dit model beschrijft de introductie van innovaties en onderscheidt vijf adoptiestadia, gekoppeld aan vijf groepen. Deze groepen worden aangeduid met de engelse termen innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards. Het model van Rogers wordt vaak in marketing van innovaties gebruikt en is inderdaad mooi zichtbaar in de introductie van bijvoorbeeld de pc en de smartphone.