Boerderij van de Toekomst in 2021: een vooruitblik

Als er één ding is gebleken in 2020, is dat de Boerderij van de Toekomst een eigen dynamiek heeft. We hadden natuurlijk een projectplan met allerlei ambities, die we gelukkig ook grotendeels hebben behaald. Tegelijk zijn we verrast door allerlei ontwikkelingen en kansen die we niet hadden voorzien in 2020.

Denk hierbij aan de initiatieven voor andere Boerderijen van de Toekomst in Brabant en Noord-Nederland, de enorme media-aandacht en de stroom bezoeken, maar ook aan de beperkingen door COVID en de wateroverlast in augustus 2020.

Plannen

We schatten in dat we in 2021 hetzelfde zullen zien: naast ons plan komen er allerlei onverwachte kansen en uitdagingen op ons pad waar we soms wat mee moeten, en meestal ook wat mee willen. Een greep uit onze plannen voor 2021:

  • We gaan een nieuwe kavel klaarmaken met allerlei klimaatadaptatiemaatregelen, zodat we na de verhuizing van het Fieldlab eind 2021 veel meer klimaatbestendig zullen zijn. Zo verkennen we momenteel de mogelijkheden voor het toepassen van bijvoorbeeld ondergrondse wateropslag, klimaatadaptieve drainage en zeer zuinige beregening. En we zouden geen Boerderij van de Toekomst zijn als we dit alleen voor onszelf deden. Ook de boeren van de toekomst hebben immers steeds meer te maken met periodes van zowel extreme droogte als extreme neerslag.
  • We gaan in 2021 nog weer een paar stappen verder met het Fieldlab. Zo gaan we onze gewasbeschermings- en bemestingstrategie verder verduurzamen. We hebben in 2020, ondanks het teleurstellende einde van het seizoen, voldoende resultaten en lessen om het in 2021 net weer wat beter te doen.
  • We hopen in 2021 flinke stappen te maken in het beter toepassen van zowel mechanisatie als technologie. In 2021 hopen we alle werkzaamheden, inclusief de oogst vanaf de rijpaden uit te voeren. Daarnaast gaan we werk maken van de robotisering. Ons doel is om een aantal teelthandelingen volledig door onze robot uit te kunnen laten voeren.
  • Ook de vermindering van het fossiel energieverbruik heeft onze aandacht. We willen samen met Accres de waterstofproductie uit de door onszelf opgewekte elektriciteit starten. Daarnaast willen we stappen maken in het elektrificeren van de beregening en de aanschaf van mechanisatie die op waterstof lopen.
  • Het verzamelen en het beheer van data zal verder worden gestroomlijnd. Er zullen meer en betere gegevens worden verzameld over de toestand en de resultaten van het systeem. Aan de ene kant gaan we die gebruiken voor operationele beslissingen zoals wel of niet beregenen of toepassen van gewasbescherming. Aan de andere kant zullen deze data worden gebruikt om de prestaties van het systeem te monitoren en deze te gebruiken om het systeem verder te optimaliseren en voor de communicatie naar alle geïnteresseerden.
  • De EFRO-regeling gaat begin 2021 open en we verwachten veel belangstelling van bedrijven met interessante innovaties en ideeën, die we gaan ontwikkelen en testen op Boerderij van de Toekomst. Dat levert naar verwachting ook weer een aantal interessante dingen op voor de praktijk, waarvoor we veel belangstelling verwachten.
  • Over die belangstelling: we hopen dat we in 2021 wel meer mensen in Lelystad kunnen ontvangen dan in 2020 het geval was! Ons plan is om tenminste twee grotere activiteiten te organiseren, waarin we op een COVID-proof manier in gesprek kunnen met bezoekers. Daarnaast verwachten we meer kleinschalige activiteiten in Lelystad. Ook blijven we online actief en bouwen we onze activiteiten onder andere samen met de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) verder uit.
  • We verwachten ook diverse regionale initiatieven van nieuwe Boerderijen van de Toekomst. Zo gaat er waarschijnlijk in de Veenkoloniën en in Zuidoost-Brabant een ontwerpproject starten van een regionale Boerderij van de Toekomst. En wie weet volgen er nog meer Boerderijen van de Toekomst in 2021 die we nu nog niet in beeld hebben! Ook gaan we ervanuit dat er in 2021 een nationaal platform van Boerderijen van de Toekomst wordt gevormd, zodat we de samenwerking tussen de verschillende Boerderijen kunnen vormgeven en ondersteunen.

Waar we iets minder grip op hebben, maar wel op hopen:

  • We doen ons best om een aantal verbindingen te leggen rond het innovatieprogramma met bedrijven, onderzoeksprogramma’s en platforms. Dat gaat vast leiden tot samenwerking met een aantal interessante partners. Wie weet lukt het net als met EFRO opnieuw om een initiatief op te zetten dat lastige barrières wegneemt voor toekomstige innovaties.
  • We hopen in 2021 ook op een verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer en een coalitie die bijdraagt aan een gezonde toekomst voor de landbouw in Nederland. Er zijn meer opgaven dan ooit, en wat we nodig hebben is politiek en bestuurlijk leiderschap om perspectief te schetsen voor Nederland. Ook voor de boeren van de toekomst, omdat we niet zonder kunnen. Wij zijn klaar om onze bijdrage te leveren!

We gaan ons zeker niet vervelen in 2021. We hebben er zin in, we houden u op de hoogte en we hopen u in 2021 te ontmoeten, wat ons betreft in Lelystad.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2021!

Wijnand Sukkel en Pieter de Wolf