Boerderij van de Toekomst in Lelystad

De Boerderij van de Toekomst in Lelystad geeft handen en voeten aan de visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op kringlooplandbouw. Hier worden innovatieve oplossingen ontwikkeld, getest èn gedemonstreerd in een bedrijfsmatige setting.

De Boerderij van de Toekomst is een inspiratiebron op het gebied van kringlooplandbouw: Hier ontdek je als boer hoe je jouw bedrijf klaar kan maken voor de toekomst en wat je daarvoor nodig hebt aan kennis en innovatieve oplossingen. Ook voor ketenpartners, overheden, adviseurs en maatschappelijke organisaties biedt de Boerderij van de Toekomst kennis en inspiratie om boeren te ondersteunen in de transitie naar kringlooplandbouw.

De Boerderij van de Toekomst is nu gestart in Lelystad, in een gebied met voornamelijk akkerbouw. Het project zal spoedig verder worden uitgebouwd in een samenwerkingsplatform van locaties in de verschillende landbouwregio’s.

Lees het rapport Ontwerp Boerderij van de Toekomst.

_DSC7543-1920x1280

Voor wie?

De Boerderij van de Toekomst is bedoeld voor alle professionals in de landbouw: voor iedereen die actief is in de praktijk (boeren, toeleveranciers en afnemers), voor kennispartijen op gebied van onderzoek, onderwijs en advies. Maar ook voor ambtenaren en beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau.

Wat kunt u zien in Lelystad?

Op de Boerderij van de Toekomst laten we zien hoe u in de nabije toekomst volledig duurzaam gewassen kunt telen. Met duurzaam bedoelen we hier: regeneratief, productief en veerkrachtig. Dat betekent telen met:

  • Gesloten kringlopen
  • Een hoge biodiversiteit
  • Minimale milieubelastende emissies
  • In de toekomst zonder fossiele energie
  • Met behoud van een voldoende inkomen voor de boer

Bij de Boerderij van de Toekomst in Lelystad is deze manier van telen zichtbaar.

Fieldlab

Het Fieldlab is een akkerbouwbedrijf van 25 hectare, waar we innovaties in een praktijkomgeving kunnen testen en demonstreren. De basis van het Field Lab is een vruchtwisseling met acht gewassen in strokenteelt, een deel in stroken van 3 meter en een deel in stroken van 22 meter. Binnen deze opzet is het mogelijk om bijvoorbeeld robots, sensoren, circulaire meststoffen, robuuste rassen of groene middelen te testen en te demonstreren.

rijpaden maken
_DSC2855

Proeftuin voor Agro-ecologie en Technologie

Op de Proeftuin voor Agro-Ecologie en Technologie wordt op 80 ha polderklei gewerkt aan het stimuleren van biodiversiteit met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken en de uitspoeling van nutriënten substantieel te verminderen. De continuïteit van de voedselproductie en de economie zijn hierbij leidend. We maken gebruik van natuurinclusieve/ecologische principes, robotisering, sensortechnologie en autonome voertuigen. Deze systemen kunnen voordelen bieden voor o.a. bodemweerbaarheid, klimaatmitigatie en – adaptatie.

ACRRES

Op het landelijk praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen (ACRRES) worden projecten uitgevoerd op het gebied van duurzame energie (op basis van zon, wind en biomassa) en toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen onderzocht.

G0042145-rechtgetrokken-1920x1311

De Boerderij van de Toekomst in Lelystad is een initiatief van:

LNV_Logo_nl_uitgeknipt
WUR_RGB_standard
logo-provincie-flevoland-uitgeknipt