Partners

LNV_Logo_nl_uitgeknipt
WUR_RGB_standard
logo-provincie-flevoland-uitgeknipt

Het Ministerie van LNV draagt graag bij aan de Boerderij van de Toekomst omdat deze faciliteit een belangrijke motor is voor innovaties voor (regionale) kringlooplandbouw en een platform biedt voor samenwerking en communicatie met de sector en andere belanghebbenden.

Met de Boerderij van de Toekomst-locatie in Lelystad draagt Wageningen University & Research bij aan een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Boerderij van de Toekomst versterkt de band tussen innovatie in de praktijk en kennisontwikkeling binnen WUR.

Provincie Flevoland steunt de faciliteit die Boerderij van de Toekomst biedt voor innovaties op het gebied van kringlooplandbouw. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van een wendbare, weerbare en duurzame agrofoodsector, aan gezonde landbouw voor iedereen.