Programmaraad Boerderij van de Toekomst

Opdracht

De Programmaraad speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers aan de Programmaraad hebben zelf een belang bij en invloed op de landbouw van de toekomst.

Taken

 • Adviseert de stuurgroep en de projectleiding gevraagd en ongevraagd
 • Toetst voortgang aan de doelstellingen
 • Stelt een werkplan voor het daarop volgende jaar vast
 • Draagt bij aan de doelen vanuit de BvdT vanuit eigen rol en positie
 • Bevordert het ontstaan van soortgelijke initiatieven in andere sectoren en regio's
 • De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, boerenorganisaties, NGO's, ketenpartijen, onderwijs, waterschap, landschapsbeheer en technologiebedrijven.

Deelnemers

 • Jan Nico Appelman, Provincie Flevoland
 • Pierre Berntsen/Jan de Ruyter/Martin Boelen, ABN AMRO
 • Dirk Jan Beuling, BO Akkerbouw/LTO Akkerbouw
 • Piet Boer, Waterschap Zuiderzeeland
 • Derk Rademaker, Delphy
 • Hannah Geerse/Arjan Beuling, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
 • Jetze Kempenaar, Stichting Future Food Production
 • Stefanie de Kool, Stichting MilieuKeur (SMK)
 • Natasja Oerlemans, Wereld Natuur Fonds (WNF)
 • Marcel van Haren, FME
 • Bastiaan Pelikaan, AERES Hogeschool
 • Gert Sikken, Royal Cosun
 • Annie de Veer, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Chris de Visser, Wageningen University & Research (WUR)
 • Klaas Jan van Calker, Unilever
 • Martin van Iersel, NIBEM

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

Hieronder publiceren we de komende tijd interviews met de deelnemers.