De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Bastiaan Pellikaan

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

Bastiaan Pellikaan is voorzitter van het College van Bestuur van Aeres groep, een kennisinstelling in het groene domein met ruim 11.000 leerlingen/studenten (praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo en master opleidingen).

Wat is de grootste uitdaging van de landbouw?

"Het integraal benaderen van de grote uitdagingen waar de landbouw voor staat. Denk aan CO2- en stikstofuitstoot, het verbeteren van biodiversiteit of de reductie van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. Maar ook vraagstukken als onttrekking van gronden voor woningbouw en industrie hebben enorme impact op de land- en tuinbouw. Je moet deze vraagstukken integraal oppakken."

Wat verwacht u van Boerderij van de Toekomst?

"Ik verwacht dat de medewerkers van Boerderij van de Toekomst zich bezighouden met de ontwikkeling en het testen van praktische toepassingen die in de landbouw gebruikt kunnen gaan worden. De huidige en de toekomstige boeren moeten met innovaties uit de voeten kunnen. Daarom moet het op bedrijfsniveau worden getest. Op deze manier kan Boerderij van de Toekomst een bijdrage leveren aan het oplossen van de vraagstukken waar de landbouw voor staat."

De estafettevraag

In de vorige uitgave spraken we met Maureen de Haan, International Business Development Manager, Agriculture, Water & Food bij FME. Zij heeft deze vraag voor jou: ‘Een andere landbouw is onvermijdelijk. Wat is de manier om uit de impasse te komen: welk aanbod kun je aan de samenleving presenteren?’

"Wij leiden de ondernemers van de toekomst op en testen innovaties die toepasbaar lijken op ons eigen landbouwbedrijf. Denk aan strokenteelt. Dat doet Boerderij van de Toekomst ook. Hierin kunnen we van elkaars bevindingen gebruik maken. Daarnaast voeren we verschillende onderzoeken uit met studenten en lectoren om het gat tussen de verkenningsfase en de ontwikkeling van toepasbare technologie te verkleinen. Denk aan onderzoek naar bemesting met organische mest op plantniveau. Dat is een aanvulling op wat de Boerderij van de Toekomst doet."

U mag een vraag stellen aan Gert Sikken van Royal Cosun.

"Hoe kan het onderzoek van Boerderij van de Toekomst en het onderzoek van Royal Cosun elkaar versterken?"