De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Gert Sikken

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

Gert Sikken is Director Agro Development bij Royal Cosun, een landbouwcoöperatie die plantaardige ingrediënten produceert voor gebruik in voeding, feed en biobased producten. Denk aan het verwerken van aardappelen, suikerbieten en cichoreiwortels voor de productie van onder andere frites, suiker en inuline.

Wat is de grootste uitdaging van de landbouw?

"Het is voor boeren erg belangrijk om maatschappelijke- en financiële waardering te krijgen voor hun werk. Want anders verdwijnt het plezier. Wij moeten hen vragen: “Waar lig je ’s nachts wakker van? Bijvoorbeeld van de vraag hoe je de boden gezond houdt, hoe je daarop gezond kunt verbouwen en hoe je kunt omgaan met klimaatverandering?” Door met de hele keten samen te werken kunnen we een toekomstbestendige, duurzame en rendabele teelt waarborgen."

Wat verwacht je van Boerderij van de Toekomst?

"Boerderij van de Toekomst hoeft niet een kant en klaar concept te zijn. Maar ik verwacht wel dat deze boerderij met oplossingen komt voor morgen en de toekomst, op het gebied van een gezonde bodem, gezonde gewasproductie en klimaatverandering. Er gebeurt al veel op het gebied van strokenteelt op Boerderij van de Toekomst. Dat levert interessante informatie op, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het lijkt me wel belangrijk om breder te kijken en te werken aan een waaier van oplossingen."

Wat is jullie bijdrage aan Boerderij van de Toekomst?

"We hebben een flinke kaartenbak van boeren die lid zijn van onze coöperatie. Wij brengen in wat onze achterban belangrijk vindt. Daarnaast geven we advies vanuit onze kennis. Zo heeft Boerderij van de Toekomst gekozen voor een kavelverandering, waardoor de suikerbiet uit de rotatie is gehaald. De suikerbiet past minder goed binnen de strokenteelt, want het is een teelt met uitdagingen. Maar wij vinden dat Boerderij van de Toekomst de suikerbiet moet laten terugkeren. De suikerbiet is namelijk één van de grootste teelten en kan echt wat opleveren. De medewerkers van Boerderij van de Toekomst luisteren serieus naar ons. En er ontstaan samenwerkingen met andere initiatieven in het land."

De estafettevraag

Bastiaan Pellikaan van Aeres kwam in de vorige editie aan het woord. Hij heeft deze vraag voor u: ‘Hoe kunnen het onderzoek van Boerderij van de Toekomst en jullie onderzoek elkaar versterken?’

"Bij Cosun richten we ons op gewasvraagstukken, Boerderij van de Toekomst kijkt meer naar het landgebruik over de jaren heen, de biodiversiteit en het energieverbruik op het boerenbedrijf. Die informatie vult elkaar mooi aan. Wij kunnen vraagstukken daar neerleggen of oplossingsrichtingen van Boerderij van de Toekomst op ons terrein demonstreren. Boeren zullen in de toekomst anders gaan acteren. Samen kunnen we hen argumenten aandragen waarom dat belangrijk is. Zo werken we bij Cosun al aan het opzetten van een netwerk van boeren, om kennisdeling aan te jagen. Daarnaast kunnen we mensen enthousiasmeren om een agrarische opleiding te volgen, dan ontstaat een nog betere wisselwerking tussen de praktijk en het onderwijs."

U mag een vraag stellen aan Chris de Visser, Business Unit Manager van Open Teelten, onderdeel van Wageningen University & Research. Hij stelt zichzelf in de volgende editie voor.

"Hoe kan Boerderij van de Toekomst ook oplossingen bieden voor boeren van nu en morgen? Want ook de problemen van morgen moeten worden aangepakt."