De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Hannah Geerse en Arjan Beuling

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

In deze uitgave vertellen Hannah Geerse en Arjan Beuling van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt waarom zij het belangrijk vinden een 'spiegel' te zijn voor Boerderij van de Toekomst.

Waarom zijn jullie betrokken bij de Boerderij van de Toekomst?

Arjan Beuling: "De initiatiefnemers van de Boerderij van de Toekomst benaderden ons om mee te denken. Dat vind ik belangrijk, want de naam zegt het al: het gaat over de toekomst." Hannah Geerse: "Wij zijn een soort 'spiegel' voor de Boerderij van de Toekomst en we kijken kritisch mee naar de plannen: die moeten duurzaam, innovatief en financieel haalbaar zijn. Daarnaast moeten de plannen kunnen rekenen op een groot draagvlak onder boeren."

Wat is de belangrijkste uitdaging voor de toekomst van de landbouw?

Hannah Geerse: "De grootste uitdaging is zorgen voor een goed verdienmodel voor jonge startende boeren. Je moet je als boer namelijk aanpassen aan wat de maatschappij zegt te willen. Maar je wilt ook je eigen manier van bedrijfsvoering kunnen uitvoeren." Arjan Beuling vult aan: "De burger wil groenten en vlees eten dat op een milieuvriendelijke en diervriendelijke manier is geproduceerd. Maar in de supermarkt koopt de consument toch vaak de goedkoopste producten. Dat is een probleem. Daarnaast moeten we nadenken over de vraag: Hoe gaan we om met klimaatsverandering, zoals extreme buien en droge zomers."

Wat verwachten jullie van de Boerderij van de Toekomst?

Hannah Geerse: "Ik verwacht dat de Boerderij van de Toekomst iets innovatiefs gaat neerzetten: hierdoor weten we straks welke duurzame teeltmethoden en technieken praktijkrijp zijn en welke niet praktijkrijp zijn. Zo verminder je het risico (dat met innovatie gepaard gaat) voor familiebedrijven. Ik hoop dat de Boerderij van de Toekomst ervoor kan zorgen dat de innovaties bereikbaar worden voor de gewone jonge boer. Dat betekent dat er goed gekeken moet worden naar het financiële plaatje en het vereist dat de Boerderij van de Toekomst hierin transparant is." Arjan Beuling: "De Boerderij van de Toekomst wordt hèt platform waar de nieuwste dingen worden getest. Het wordt een sterk netwerk van partijen die zich aansluiten: van Wereld Natuur Fonds tot ABN AMRO."

Arjan Beuling runt samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf en is bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Hannah Geerse werkt bij het biologische akkerbouwbedrijf van haar broer in Zeewolde en bij een biologische melkveehouderij. Daarnaast is ze voorzitter van het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt.

De estafettevraag

Over ABN AMRO gesproken, wat willen jullie weten van Pierre Berntsen. Hij komt in de volgende nieuwsbrief aan het woord…

Hannah Geerse: "Waar liggen volgens u de kansen voor het verdienmodel voor jonge boeren?" Arjan Beuling: "En de vraag: op welke wijze kan de Boerderij van de Toekomst bijdragen aan een goed verdienmodel voor jonge, toekomstige landbouwers?"