De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Maureen de Haan

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

Maureen de Haan is International Business Development Manager, Agriculture, Water & Food bij FME. FME verbindt de technologische industrie met de samenleving voor elke vraag waarop technologie het antwoord is.

Wat is de grootste uitdaging van de landbouw?

"Nederland is wereldwijd bekend om zijn efficiënte landbouw en veehouderij. Maar we betalen hiervoor de rekening. Denk aan stikstofoverschotten, sterke teruggang van de biodiversiteit en de uitputting van de bodem. De belangrijkste vraag is: hoe maken we de transitie naar een duurzaam productiesysteem waarin we samenwerken met de natuur? Ik geloof dat technologie hierin een belangrijke rol kan spelen."

Wat verwacht je van Boerderij van de Toekomst?

"Het is een plek waar wordt geëxperimenteerd met concepten zoals strokenteelt en circulaire landbouw. De machinerie moet hiervoor worden vernieuwd, want techniek is een hulpmiddel. Denk aan onkruidrobots die op het land werk verrichten. Ik verwacht dat Boerderij van de Toekomst een plek is waar fouten gemaakt mogen worden, want dan pas leren we echt. Het is onze rol om de technologiebedrijven die we met FME vertegenwoordigen in verbinding te brengen met wetenschappers. Zo zijn we samen met Boerderij van de Toekomst een consortium gestart waar verschillende tech bedrijven onder vallen. Boerderij van de Toekomst is de landingsplek waar we verschillende technieken testen. Denk aan het werken met en testen van sensoren die zorgen dat eventuele problemen met gewassen op de akker vroegtijdig worden herkend en tegelijk de basis leggen voor betrouwbare analyses en automatisering in de nabije toekomst."

De estafettevraag

In de vorige uitgave spraken we met Natasja Oerlemans van WWF. Zij heeft deze vraag voor jou: ‘Een andere landbouw is onvermijdelijk. Wat is de manier om uit de impasse te komen: welk aanbod kun je aan de samenleving presenteren?’

"De afgelopen decennia hebben we ons als mensen vooral gericht op de inzet van technologie om efficiënter, grootschaliger en intensiever voedsel te produceren, op land, in de kas en in de stal. De rekening daarvoor krijgen we nu gepresenteerd, in de vorm van stikstofcrisis, afnemende biodiversiteit en bodemverdichting. We moeten daarom terug naar voedsel produceren in samenwerking met de natuur, binnen de ecologische grenzen gebaseerd op regionale kringlopen. Samen met boeren en tuinders werken we aan een nieuw perspectief, waarbij technologie een hulpmiddel is om dat zo goed mogelijk te doen, ook als bewaker van deze ecologische grenzen."

In de volgende uitgave komt Bastiaan Pellikaan van AERES Hogeschool aan het woord. Welke vraag wil je hem stellen?

"Voor bedrijven en de technologiesector is de transitie naar een duurzame landbouw een grote sprong: wat zouden studenten kunnen betekenen om het gat tussen de verkenningsfase, het fouten maken en de ontwikkeling van technologie te verkleinen?"