De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Natasja Oerlemans

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

Natasja Oerlemans is hoofd landbouw en voedsel bij de afdeling natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds. Ze wil landbouw onderdeel maken van de oplossing om de natuur te beschermen.

Wat is de grootste uitdaging van de landbouw?

"De manier waarop wij ons voedsel produceren en consumeren vormt op dit moment de grootste bedreiging voor de biodiversiteit. Het is de uitdaging om samen met boeren en bedrijven te werken aan toekomstbestendige landbouw, waarbij we voedsel produceren in balans met natuur, met een goede boterham voor de boeren."

Wat is de rol van het Wereld Natuur Fonds in de programmaraad?

"Wij houden ons bezig met de doorvertaling van wat er op Boerderij van de Toekomst gebeurt naar de praktijk: wat leveren nieuwe technieken of manieren van telen op en welke randvoorwaarden zijn er nodig om innovaties in de praktijk toe te kunnen passen. Denk aan investeringen of andere wetgeving. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk boeren dit gaan omarmen en het niet bij een technische exercitie blijft. Dan kunnen biodiversiteit en lucht- en waterkwaliteit verbeteren."

De estafettevraag

In de vorige editie vertelde Stefanie de Kool hoe zij tegen zaken aankijkt. Zij heeft een vraag voor u: ‘Hoe kunnen we nog beter de krachten bundelen om te komen tot snellere en bredere verduurzaming van de landbouw met een goed verdienmodel voor de boer?’

"We moeten samen een land creëren waarin we voedsel kunnen produceren op een manier die beter in balans is met de natuur. Die omslag moeten we samen maken: boeren, bedrijven, consumenten en de overheid. We moeten de lock-ins waarin boeren klem zitten wegnemen, samen bekijken hoe we de transitie vergoeden en voldoende onafhankelijke kennis en vakmanschap voeden. Daarnaast is het belangrijk om publieke investeringen in te zetten om boeren die door willen te ondersteunen en moeten we vertalingen maken naar verdienmodellen die kloppen. Zo kan het bijvoorbeeld ook interessant zijn voor boeren om maatschappelijke diensten te verlenen zoals het vastleggen van koolstof, het bergen van water of het beheren van het natuurpositieve cultuurlandschap en daarvoor langdurige financiële vergoedingen te regelen."

Wat is uw vraag voor Maureen de Haan van FME, het bedrijf dat opkomt voor Nederlandse techbedrijven? Zij komt in de volgende uitgave aan het woord.

"Een andere landbouw is onvermijdelijk. Wat is de manier om uit de impasse te komen: welk aanbod kun je aan de samenleving presenteren?"