Team Boerderij van de Toekomst

Fieldlab-team Boerderij van de Toekomst

Naast Joost Rijk bestaat het Fieldlab-team van Boerderij van de Toekomst uit Koen Klompe, Jan Tolhoek en Bram Veldhuisen. Allen zijn boerenzonen uit Flevoland en WUR-onderzoeker. Aandachtsgebieden data, mechanisatie en agronomie.

Van links naar rechts: Jan Tolhoek, Koen Klompe en Bram Veldhuisen.

_DSC6906-aangepast-2031x2031

Bram Veldhuisen

Bram is onderzoeker precisielandbouw en robotica bij de business unit Open Teelten in Lelystad. Het gaat hierbij zowel om sensorsystemen die waarnemingen doen, als de techniek die nodig is om een actie (plaatsspecifiek) uit te voeren.
Binnen het Fieldlab-team is het mijn rol te zorgen dat we juiste techniek beschikbaar hebben en deze ook goed inzetten.

Bram is ook actief als WUR-expert bij de Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL).

‘Ik vind het belangrijk dat techniek de boer ook echt ondersteunt zodat hij/zij beter kan boeren.’

_DSC6912-aangepast1-2850x2850

Jan Tolhoek

Jan is onderzoeksassistent bodem en bedrijfssystemen bij de business unit Open Teelten in Lelystad. Hij houdt zich bezig met data en datasystemen. Dit gaat van zowel het verzamelen en/of bewerken van data voor bestaande projecten tot aan het zelf opzetten van datasystemen.

‘Een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame landbouw motiveert mij enorm.’

koen-klompe-1920x1920

Koen Klompe

Geboren en getogen in de Flevopolder. Opgegroeid op een biologisch akkerbouwbedrijf. Na zijn studie in Wageningen is hij begonnen bij de business unit Open Teelten in Lelystad als onderzoeker.

‘Ik kom zelf uit de praktijk en vind het dus heel belangrijk wat boeren vinden van wat we als onderzoekers bedenken. Als iets in de praktijk niet toepasbaar is, heeft het weinig zin.’