KPI’s

Boeren van de toekomst hebben veel kennis nodig om de juiste beslissingen te nemen en deze goed uit te voeren. Precisietechnologie en data kunnen daarin ondersteunen, bijvoorbeeld door real time sensing van bodem en gewassen, door
beslissingsondersteunende tools en door machines die plaats- en zelfs plant-specifiek kunnen werken.

Op de Boerderij van de Toekomst kan je zien

 • Hoe je data en technologie kunt gebruiken om de bedrijfsvoering eenvoudiger en
  efficiënter te maken en de inputs op je akkerbouwbedrijf te verminderen
218

Nitrogen Surplus

 • Threshold value (157 kg/ha)
 • Target value (40 kg/ha)
 • Above threshold value
 • Between target and threshold value
 • Below target value

Aanvoer (depositie + fixatie* + organische bemesting* + kunstmest* + zaai- en pootgoed**) minus afvoer (afgevoerd product x default N gehalte)

Eenheid: N in kg/ha* optioneel aanwezig ** Voor alle gewassen, (behalve voor aardappel), is dit verwaarloosbaar. Streefwaarde is 10-40 kg/ha, afhankelijk van grondsoort.

Yield per Crop

 • Mean yield, CBS statline
 • Below mean
 • Above mean

Netto opbrengst per gewas (gecorrigeerd voor rijpaden en kopakkers).  Door gebruiker ingevuld. De streefwaarde komt uit CBS tabellen per regio per gewas per jaar. Voor aardappel met BIN data aangevuld. Gemiddelde van laatste 5 jaar indien geen opbrengst bekend. Eenheid: KG/ha.

Phosphate Surplus

 • Target value (20 kg/ha)
 • Above threshold value
 • Below target value

Aanvoer (organische bemesting, kunstmest) minus afvoer (afgevoerd product * P gehalte). Eenheid: P in kg/ha. Streefwaarde voor de fosfaatwaarde is statisch ingesteld op 20kg/ha.

Percentage of Rest Crops

 • Target value
 • Below target value
 • Above target value

Het aandeel rustgewassen in het bouwplan. Aandeel rustgewassen = oppervlakte rustgewassen / Totaal oppervlakte gewaspercelen x 100%. 50%. Hoger is goed (groen), lager is niet goed (rood).

Effective Organic Matter supply

 • Threshold value (2000 kg/ha)
 • Target value (2500 kg/ha)
 • Below threshold value
 • Between target and threshold value
 • Above target value

Aanvoer orgs stof (kg/ds) x humificatie coefficient per type org stof. Eenheid: EOS in kg/ha. Kan afkomstig zijn van organische mest, gewasresten of groenbemester. De streefwaarde is 2500kgEOS/ha/jaar.

Use of Pesticides

1.18 kg/ha

Target: 0.8 kg/ha

 • Target value (=20% mean use (NL) 2020)
 • Above target value
 • Below target value

Gebruik van actieve stof in kg per ha. Dit is het totaal van de gebruikte actieve stof in alle gebruikte gewasbeschermingsmiddelen die zijn gebruikt bij elkaar opgeteld.  De streefwaarde is 20% van het gebruik in 2020.

Edge Density

2683 m/ha

Target: 400 m/ha

 • Below target value
 • Above target value

Het aantal meter gewasrand op bedrijfsniveau, in m/ha. Het wordt berekend door de totale hoeveelheid rand van alle percelen te delen door de oppervlakte van het bedrijf. De streefwaarde is 400m/ha.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Volg ons op onze social media kanalen.