Agro-ecologie

De agro-ecologische benadering op de Boerderij van de Toekomst kent drie elkaar versterkende elementen:

 • Bodemkwaliteit als basis
 • Diversiteit in gewassen
 • Zorg voor landschapselementen

Op de Boerderij van de Toekomst zie je hoe je deze onderdelen op je eigen bedrijf kunt toepassen. Je krijgt zo inzicht in:

 • Hoe je de biodiversiteit kunt herstellen en benutten op/rond een akkerbouwbedrijf
 • Hoe je de bodemkwaliteit in een akkerbouwrotatie kunt behouden en verbeteren
 • Hoe je een goed teeltresultaat met minimale inzet van chemie en minimale
  emissies kunt behalen
 • Hoe je je bodem- en waterbeheer inricht om zo de risico’s van de toenemende
  weersextremen te beperken

Bekijk meer over agro-ecologie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Volg ons op onze social media kanalen.