Energie

De landbouw is een belangrijke speler in de energietransitie, omdat landbouwbedrijven niet alleen energie gebruiken, maar deze ook kunnen produceren en zelfs opslaan. De Boerderij van de Toekomst richt zich op deze drie aspecten.

Op de Boerderij van de Toekomst kan je zien

  • Hoe je als akkerbouwbedrijf meer energie kunt produceren
  • Hoe je deze zelf geproduceerde energie beter kan benutten
  • Hoe je dieselgebruik op het akkerbouwbedrijf kunt vervangen door andere
    energiebronnen (bijvoorbeeld elektriciteit en waterstof)

Energie - Nieuwsberichten

Duurzame energie op Boerderij van de Toekomst

25 augustus 2020

Op de daken liggen zonnepanelen, de heftruck rijdt op waterstof en agrariërs werken er aan kringlooplandbouw: Boerderij van de Toekomst, een project van Wageningen University & Research, ontwikkelt een robuust en duurzaam landbouwsysteem voor de komende generaties boeren. Andries Visser: ‘Een belangrijk onderdeel van zo’n systeem is duurzame energie.’