Mechanisatie

De huidige landbouwmechanisatie wordt steeds groter en zwaarder, zodat een akkerbouwer steeds meer land kan bewerken zonder dat de arbeidsbehoefte toeneemt. Die zware machines zorgen voor bodemverdichting, wat tot serieuze opbrengstverliezen kan leiden. De uitdaging is dus om mechanisatie zo vorm te geven dat bodemverdichting wordt voorkomen, zonder dat de arbeidsbehoefte toeneemt.

Op de Boerderij van de Toekomst vind je informatie over:

  • Hoe je bodemverdichting voorkomt bij de teelt van akkerbouwgewassen op
    kleigrond
  • Hoe je lichtere en kleinere machines kunt gebruiken voor diverse teeltsystemen,
    zonder dat de arbeidsbehoefte toeneemt