Reststromen en kringlopen

De toekomst is circulair: de landbouw zal in de toekomst efficiënter om moeten gaan met o.a. fosfaat, stikstof en fossiele energie. Dat kan alleen als kringlopen tussen plant, dier, mens en industrie meer worden gesloten en verliezen worden teruggedrongen.

De Boerderij van de Toekomst laat zien

  • Hoe je het bouwplan en de bemesting zo inricht dat je toe kunt met (veel) minder
    dierlijke mest en een minimale inzet van kunstmest
  • Hoe je zorgt dat je akkerbouwbedrijf een duurzame positie krijgt in de kringlopen
    met industrie, veehouderij en de humane sector, waarbij reststromen maximaal benut worden als meststof

Meer informatie