Verdienmodellen

De belangrijkste vraag voor boeren is: hoe kan ik alle opgaven realiseren met behoud van een gezond financieel resultaat? Wat is het verdienmodel van kringlooplandbouw? Voor een deel heeft dat te maken met de kostenstijging voor de boer, maar voor een deel heeft dat ook te maken met de vergoeding die daar al dan niet tegenover staat.

De Boerderij van de Toekomst laat zien

  • Hoe je met minimale kostenverhoging toch de doelen van kringlooplandbouw kan
    realiseren binnen je bedrijf.
  • Waar mogelijkheden liggen voor vergoedingen en extra inkomsten voor
    kringloopbedrijven in de toekomst, en wat dat vraagt van overheid en markt.