Bestrijding chocoladevlekkenziekte in veldbonen in strokenteelt

In het afgelopen, natte, seizoen was er in het algemeen een hoge druk van schimmelziektes. Zo hadden we op Boerderij van de Toekomst in de veldbonen last van de chocoladevlekkenziekte. We hebben de ziekteverspreiding gemonitord en hebben een kleine vergelijking gemaakt tussen een deel dat wel en een deel dat niet is bespoten. Hier kwamen interessante verschillen uit, met name tussen de brede en smalle stroken!

Meer informatie: boerderijvandetoekomst@wur.nl.