Boerderij van de Toekomst werkt samen met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in het project Boer van de Toekomst. Via dit project kunnen groepen boeren op excursie naar Boerderij van de Toekomst. Er zijn in totaal 20 excursies voorzien voor 2022 en 2023.

Speciaal voor Boer van de Toekomst is het Spel van de Toekomst ontwikkeld. In dit spel krijgen de deelnemers kennisvragen, stellingen en dilemma’s voorgelegd waarover we met elkaar in gesprek gaan. Voorgaande deelnemers waren positief: zij vonden het spel leuk en leerzaam, vooral omdat je uitgedaagd wordt om argumenten voor én tegen te bedenken rond onderwerpen als strokenteelt. Naast het spel kijken we hoe het perceel van de Boerderij van de Toekomst erbij ligt bekijken we bijvoorbeeld rijpadenmachines en een robot. De ervaringen van twee seizoenen Boerderij van de Toekomst blijken waardevol voor boeren: wat werkt wel, wat werkt niet?

Ga je mee? Schrijf je in!

Ook jij kan je inschrijven voor een excursie naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. In 2022 organiseren wij samen met DAW excursies op 4 juli, 25 augustus en 15 september. Op alle dagen is er zowel ’s ochtends als ’s middags een excursie, altijd inclusief lunch. Let op: een excursie gaat alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn.

Ook in 2023 worden excursies gehouden in Lelystad. Dan volgen er mogelijk ook excursies naar regionale Boerderijen van de Toekomst elders in het land.

Globaal programma*

  • Ontvangst
  • Presentatie en dialoog over Boerderij van de Toekomst
  • ‘Spel van de Toekomst’ – wie wint de eretitel ‘Boer van de Toekomst’?
  • Rondleiding buiten (teelten) en binnen (machinepark veldrobots, vaste rijpaden, machines)

* programma kan variëren op basis van specifieke wensen van groepsexcursie. Excursie is altijd inclusief lunch, aan het begin of einde van de excursie.

Aanmelden kan via de website van DAW.

Neem voor meer informatie over de excursie of het spel contact op met Thea Kampert van Boer van de Toekomst (06 48263234 | thea@nflux.nl)