Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk Zand van start

In het Zuidoostelijk Zandgebied is in april 2024 het Fieldlab Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk Zand van start gegaan. De basis voor deze BvdT werd twee jaar eerder gelegd in een ontwerpproces, waarvan inmiddels ook het rapport is verschenen. In dit rapport wordt ingegaan op vier verschillende bedrijfssystemen die de toekomst van het Zuidoostelijk Zandgebied typeren.

Het consortium van WUR Open Teelten, Van de Borne aardappels en Agrifood Capital (AgroProeftuin de Peel) gaat samen met lokale boeren aan de slag in een eerste pilot. Dit met behulp van financiering vanuit het LNV en in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, Waterschap Aa en Maas, Waterschap de Dommel en Waterschap Limburg.

Op verschillende percelen waar dit jaar mee aan de slag wordt gegaan, zijn nulmetingen gedaan en worden (deel)systemen aangelegd. In 2024 worden deze aangelegd bij Proefbedrijf Vredepeel, bij van de Borne Aardappelen, bij melkveehouder Frank Mijs en bij varkenshouder Tom Derkx.

De website van Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk Zand is deze week ook gelanceerd. Gaandeweg zal hier meer informatie op verschijnen over de opzet van het Fieldlab, over de voortgang van activiteiten en over nieuwsfeiten. Houd de pagina dan ook in de gaten.

Download: Rapport bedrijfssystemen BvdT ZoZ.