De Akker van de Toekomst: van proeftuin naar praktijk

De eerste pootaardappelen, rode bieten, uien en mengteelten van granen en bonen zijn de afgelopen periode geoogst. Nu groeien er groenbemesters op de onbereden teeltbedden. Stichting Future Food Production experimenteert op de ‘Akker van de Toekomst’ in Ens met de landbouw van morgen. Jetze Kempenaar: “We willen laten zien dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, energie en water flink naar beneden kan. Met uiteindelijk minimaal eenzelfde financieel resultaat voor de boer en een veel beter resultaat voor het milieu. Hiervoor gaan we kennis èn machines uitwisselen met de Boerderij van de Toekomst.”

De machines die boeren op het land gebruiken zijn vaak erg zwaar en belasten de grond. Het bodemleven heeft het hierdoor moeilijk. “Dat vraagt om vernieuwing,” zegt voorzitter van Future Food Production Jetze Kempenaar. “De basis van ons systeem ligt bij onbereden teeltbedden. Een autonome werktuigdrager (ontwikkeld door Wim Steverink Techniek) rijdt over de paadjes die om de teeltbedden heen liggen. Op deze manier blijft de grond losser. Planten kunnen beter wortelen en vinden gemakkelijker water en voeding. De werktuigdrager werkt op koolzaadolie en verricht lichte werkzaamheden zoals spuiten, schoffelen en zaaien.”

Mengteelt

De Akker van de Toekomst combineert de onbereden bedden met strokenteelt. Elke strook is 3.15 meter breed en hierop staat één gewas zoals pootaardappelen of een mengteelt van haver en lupine. Na 5 gewassen komt het eerste gewas weer terug. Kempenaar: “De diversiteit maakt gewassen weerbaarder. Zo kan een plaag minder snel overspringen naar de eerstvolgende strook waar hetzelfde gewas groeit. Hierdoor hebben we minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.”

Uiteindelijk wil de Akker van de Toekomst 90% minder gewasbestrijdingsmiddelen gebruiken en 80% minder water. “We willen het gebruik van fossiele energie met meer dan 40% verminderen. En óók het inkomen van de boer op peil houden. Dus werken we aan een economisch verdienmodel.”

Van proeftuin naar praktijk

Kempenaar: “We zien dat agrariërs interesse hebben in nieuwe, duurzamere vormen van landbouw. Maar het betekent nogal wat, boeren moeten bijvoorbeeld andere machines gaan gebruiken. Samen met de Boerderij van de Toekomst gaan we daarom onderzoeken hoe we van proeftuin naar praktijk kunnen komen: Hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk boeren bij onze projecten betrekken? En hoe zorgen we ervoor dat agrariërs zeggen: ‘Ik ga dit doen op mijn eigen 40 hectare grond.’ Daarom organiseren we open dagen en zullen we in het winterseizoen een klankbordgroep van agrariërs opzetten.”

Ook willen de Akker van de Toekomst en de Boerderij van de Toekomst kennis met elkaar uitwisselen. Kempenaar: “Wij zijn met onze twee hectare relatief klein en kunnen snel de schop in de grond steken. De Boerderij van de Toekomst is een stuk groter. Het is interessant om onze resultaten met elkaar te vergelijken nu wij onze eerste gewassen hebben geoogst. Welke gewassen werken bijvoorbeeld goed naast elkaar en wat zijn de resultaten van de bodemmonsters die we beiden maken. Ook zullen we vaker machines uitlenen aan elkaar. Zo is onze werktuigdrager wellicht binnenkort tijdelijk op de Boerderij van de Toekomst te zien.”

De ‘kartrekkers’ van de Akker van de Toekomst

De Akker van de Toekomst is een vervolg op het project Lasting Fields van Wim Steverink. ‘Lasting Fields in de Praktijk’ heeft een plek gekregen binnen de Akker van de Toekomst. Het is een agrarisch concept waarin boeren omschakelen naar kleine, lichtere en autonome mechanisatie om onder andere de bodemkwaliteit te verbeteren. De kartrekkers van Future Food Production zijn Flynth Adviseurs en Accountants, Horizon Flevoland, Agrofoodcluster en Wageningen University & Research. Verschillende ondernemers, Rabobank, Gemeente Noordoostpolder, NLTO en Provincie Flevoland zijn medefinancier van het project dat ook een POP-3 subsidie ontvangt.

Jetze Kempenaar: “De Akker van de Toekomst is een proeftuin voor de landbouw. We ontwikkelen nieuwe teelttechnieken en lichte mechanisatie en testen deze in de praktijk.”

Meer informatie over de Akker van de Toekomst?

Neem contact op met Jetze Kempenaar: jetze@jetzemc.nl.