De technische snufjes op de Boerderij van de Toekomst

Een onkruidrobot, drone of beslissingsondersteunende software: op de Boerderij van de Toekomst zijn allerlei technische snufjes te vinden. Bram Veldhuisen, onderzoeker precisielandbouw en robotica bij Wageningen University & Research, legt uit hoe ze werken en waarom ze worden ingezet.

Robots

“Bij strokenteelt moet je met smallere machines werken. Dat betekent meer arbeid. Dit willen we voorkomen door robots werk van ons te laten overnemen. Onze autonome robottrekker, de Robotti, kan taken uitvoeren zoals zaaien en schoffelen. Om de Robotti op de juiste plek te laten werken is het wel nodig om vooraf een exact plan te maken waar hij moet rijden. Dit gebeurt vanachter de computer. In het veld weet de Robotti dankzij GPS precies waar hij is en waar hij naar toe moet. Ook het eerder genoemde cameradetectiesysteem met spuit kan op de Robotti worden gemonteerd. Dan ontstaat een autonoom spuitsysteem dat heel precies alleen de onkruidjes spuit.”

Beslissingsondersteunende software

“We hebben aardappelrassen staan die zoveel mogelijk resistent zijn tegen de aardappelziekte Phytophthora. Daarnaast adviseert beslissingsondersteunende software ons wanneer we die gewassen preventief moeten bespuiten. De software maakt gebruik van een weermodel. Het weermodel berekent, per 100 meter, wat de effecten van het weer kunnen zijn op het ontstaan van de aardappelziekte. Wij hoeven alleen in te voeren waar de gewassen staan en wanneer we ze hebben bespoten. Hiermee verminderen we het middelengebruik. Afgelopen seizoen hebben we 2 keer gespoten in plaats van 10 keer.”

Groeimodel

“Een software groeimodel geeft een prognose van de groei en opbrengst van de aardappel. Het model houdt rekening met het weer en bijvoorbeeld met de hoeveelheid water in de grond en de stikstofbeschikbaarheid. Via een grondmonster meten we het stikstofgehalte en die voeren we aan het begin van het seizoen in. Aan de hand van het groeimodel kunnen we eenvoudiger zien of het gewas last heeft van water- of stikstofgebrek. Als we dit weten kunnen we beslissen om extra te beregenen of juist bemesting te geven. Dankzij satellietbeelden en dronebeelden stellen we vast hoeveel mest een bepaald deel van het perceel nodig heeft. Hierdoor kunnen we elke plek precies genoeg, maar niet te veel, geven.”

“We hopen dat er de komende jaren steeds meer bedrijven komen om technologieën te testen en te demonstreren die bijdragen aan de doelen van de Boerderij van de Toekomst. Wij ondersteunen hen daarbij. En ook hoop ik dat boeren weer langs kunnen komen om te zien hoe die technieken in de praktijk werken.”