Ondanks de drassige gronden was er veel belangstelling voor Future Farming & Food Experience 2024. Een sfeerimpressie en vier boeren over hun mening over de landbouw.

Bekijk hier de video van FF & FE 2024

Dorus Pater (18), student innovatieve plantenteelt Van Hall Larenstein in Leeuwarden, en opvolger van een bloembollenteler in Wogmeer (N.H.): ‘Dit evenement laat echte innovaties zien. Ik leer hiervan en ook van interessante lezingen op zo’n dag om te werken aan een zo efficiënt en duurzaam mogelijke landbouw.’

Jens Hielkema (18) uit Tjalleberd, student agrarisch loonwerk Aeres Hogeschool in Leeuwarden: ‘Er gaan veel autonoom werkende robots komen. In het loonwerk willen we ook bijdragen aan deze technologie. Daarvoor zijn nog wel veel experimenten en is meer onderzoek nodig om het goed te laten draaien.’

Ryanne Rustenburg (46) van Groenpact, een samenwerkingsverband voor groene onderwijsinstellingen: ‘Deze dag brengt mij weer op de hoogte van de stand van zaken in de technologie. En is heel geschikt om contacten te leggen met bedrijven waar we met studenten en docenten naartoe kunnen gaan om te leren over nieuwe technologie. Om precisielandbouw van de grond te krijgen is het vertrouwen in en het overgeven aan de technologie cruciaal.’

Martin Herema (41), eigenaar van AgriBioSolutions: ‘De Future Farming & Food Experience is een mooie gelegenheid om onze twee nieuwe machines te laten zien voor mechanische onkruidbestrijding, de Bionalan Tig’air en de ABS greenline rotor. Een primeur op een Europese beurs.’