Gezocht: ondernemers die willen innoveren voor de Boerderij van de Toekomst

Een robot die bieten oogst of een trekker die rijdt op waterstof: De overgang naar kringlooplandbouw vraagt om vernieuwing. Marleen Riemens: “Wij zoeken bedrijven die samen met ons willen innoveren. Ondernemers kunnen hiervoor een subsidie aanvragen via de stimuleringsregeling Boerderij van de Toekomst Kansen voor West.”

Nederland staat voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. De bodem raakt uitgeput en de biodiversiteit daalt steeds verder. “Kringlooplandbouw kan oplossingen bieden,” zegt teamleider gewasgezondheid bij Wageningen University & Research Marleen Riemens. “Daarom testen agrariërs en onderzoekers nieuwe teeltsystemen, methoden en technologieën op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. De agrariërs die er werken hebben aandacht voor natuurlijke hulpbronnen zoals bodem en water en gebruiken zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. De boerderij moet ook kunnen functioneren op basis van duurzame energie. Maar we zien in de praktijk dat er nòg meer innovatie nodig is om kringlooplandbouw mogelijk te maken.”

Samen met bedrijfsleven

Daarom ontwikkelde de Boerderij van de Toekomst een innovatieprogramma met vijf bijbehorende innovatiethema’s zoals agro-ecologie, data en technologie, energie en circulariteit en reststromen. “We willen samen met het bedrijfsleven meerdere innovatieprojecten realiseren die de relatie tussen de Boerderij van de Toekomst en het bedrijfsleven versterken. Dan kunnen landbouwondernemingen in Flevoland een belangrijke stap zetten richting kringlooplandbouw.”

Fieldlab en Proeftuin voor Agro-ecologie en Technologie

Ondernemers kunnen hiervoor een subsidie aanvragen via www.efro-webportal.nl (lees verderop om te zien welke verschillende vouchers er zijn en vanaf wanneer er meer informatie beschikbaar is). De Boerderij van de Toekomst ondersteunt het ontwikkelen, testen, valideren en marktrijp maken van deze vernieuwingen. Riemens: “We bieden Research & Development-capaciteit. De Boerderij van de Toekomst bestaat uit een Fieldlab en de Proeftuin voor Agro-ecologie en Technologie. Het Fieldlab is een 25 hectare groot akkerbouwbedrijf waar ondernemers hun innovaties in de praktijk kunnen testen. De basis van het Fieldlab is een vruchtwisseling met acht gewassen in strokenteelt, een deel in stroken van 3 meter en een deel in stroken van 22 meter. Binnen deze opzet is het mogelijk om bijvoorbeeld robots, sensoren, circulaire meststoffen, robuuste rassen of groene middelen te testen en te demonstreren.”

Op de Proeftuin voor Agro-ecologie en Technologie wordt op 80 ha polderklei gewerkt aan het stimuleren van biodiversiteit. Riemens: “Het doel is om gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken en de uitspoeling van nutriënten te verminderen. Samen met het bedrijfsleven willen we stappen zetten richting een kringlooplandbouw.”

Marleen Riemens: “Kringlooplandbouw is landbouw met een goede boterham voor de boer, zonder schade aan het milieu en met een positieve bijdrage aan onze leefomgeving.”

Stimuleringsregeling Boerderij van de Toekomst Kansen voor West

Het Ministerie van Landbouw, de Provincie Flevoland en EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) stellen samen € 1.470.000 beschikbaar. De regeling stimuleert en ondersteunt ondernemingen gevestigd in de EU om innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan de ‘roadmap’ van de Boerderij van de Toekomst en daarbij gebruik willen maken van de expertise en faciliteiten van de Boerderij van de Toekomst.

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie is per december 2020 beschikbaar via www.efro-webportal.nl.

Drie type vouchers:

  • Een haalbaarheidsvoucher: wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van de Boerderij van de Toekomst om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen. Een haalbaarheidsvoucher bedraagt maximaal 90% van de door Wageningen Research gefactureerde kosten, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000.
  • Een R&D-voucher: wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de externe kosten die de aanvrager maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in lab- en praktijkomgeving. Een R&D-voucher bedraagt 100% van de door WR gefactureerde kosten, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 75.000. En maximaal 50% van de externe kosten van de aanvrager, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.
  • Een pilotvoucher: wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om een innovatie in de praktijk te testen en valideren. Een pilotvoucher bedraagt 100% van de door WR gefactureerde kosten, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.

Meer informatie?

Neem contact op met Marleen Riemens: marleen.riemens@wur.nl.