Ondernemers met een innovatief idee kunnen tot 30 juni een voucher (financiering) aanvragen voor projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van kringlooplandbouw en die passen binnen het Innovatieprogramma voor Boerderij van de Toekomst.

De subsidie is beschikbaar gesteld voor het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie en wordt beschikbaar gesteld door Kansen voor West. KvW is het samenwerkingsverband van de vier Randstad-provincies (Noord- en Zuid- Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Deze acht partijen hebben nu voor de tweede keer een gezamenlijk programma opgesteld om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dat gebeurt dus door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Woensdag 7 juni vond er een netwerkbijeenkomst plaats bij Boerderij van de Toekomst waarbij geïnteresseerde ondernemers presenteerden wat hun idee is en hoe ze het proces hebben doorlopen. Daarnaast waren er demonstraties en pitches op het fieldlab. Natuurlijk vertelde projectleider Pieter de Wolf ook meer over Boerderij van de Toekomst. Horizon Flevoland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij en medeorganisator van de bijeenkomst, gaf meer informatie over vervolgfinanciering. Volgens onderzoeker Wijnand Sukkel was het een inspirerende dag. ‘Er zijn heel wat interessante ideeën voorbij gekomen die verder uitgewerkt gaan worden. Ondernemers hebben van elkaar kunnen leren op het gebied van de regeling, maar ook op het gebied van relevante toepassingen. Een geslaagde bijeenkomst dus.’

Meer informatie over de voucherregeling.