Nieuwe kavel moet beter voorbereiden op extreem weer

Boerderij van de Toekomst is in 2020 gestart, maar al snel bleek dat de uitgangssituatie op het gekozen perceel niet ideaal was. De afwatering en ontwatering waren niet optimaal en de bodemstructuur was behoorlijk verdicht. In augustus 2020 viel er extreem veel neerslag in enkele dagen, waardoor dit probleem ook prominent zichtbaar werd. Naast schade aan de gewassen bleef de grond zo nat dat werkzaamheden niet goed uitgevoerd konden worden.

Dit beïnvloedt ook de resultaten van Boerderij van de Toekomst. Omdat de kans op herhaling groot is, werd snel duidelijk dat we iets moesten doen. De logische optie is om de huidige kavel aan te pakken met drainage, vlaklegging en opheffen van storende verdichting. Dat gaat niet samen met de uitvoering van de veldwerkzaamheden op Boerderij van de Toekomst. Om die reden is besloten om op een nieuwe kavel over te gaan.

Voorbereidingen nieuwe kavel

Deze kavel is eind 2020 van extra drainage voorzien en in 2021 vlak gelegd. Daarna is een groenbemestermengsel gezaaid en in het najaar zijn onder goede omstandigheden de rijpaden aangelegd met het inzaaien van de stroken. De grasklaver en de wintergranen zijn ingezaaid en de overige stroken zijn ingezaaid met groenbemesters. In de aanleg zijn enkele aanpassingen gemaakt ten opzichte van de oude kavel, ook omdat de nieuwe kavel iets kleiner is. De 3,15 meter brede stroken zijn ongewijzigd, maar de brede stroken zijn gewijzigd van 22,05 naar 15,75 meter. Daarnaast worden vaste bloemenranden aangelegd tussen de stroken, ongeveer om de 100 meter. Voor de nieuwe kavel wordt ook een plan ontwikkeld voor klimaat-adaptieve drainage en ondergrondse zoetwateropslag. We gaan er vanuit dat we hiermee beter voorbereid zijn op extreem weer met daardoor minder kans op schade.

De oude kavel gaat nu weer terug naar het Praktijk- en proefbedrijf van de business unit Open Teelten in Lelystad. Deze kavel is momenteel helemaal ingezaaid met graan zodat ook deze kavel volgend jaar opgeknapt kan worden. Zo wordt ook de oude kavel toekomstbestendig gemaakt.