Op het perceel van Boerderij van de Toekomst – Veenkolonien verzamelen we grond voor een onkruidzaadbank analyse. Dat doen we om te kijken of andere teeltmethoden effect hebben op de onkruiddruk.

Eind maart vond de nulmeting plaats. We houden jullie via het nieuwsoverzicht op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen en resultaten.