Ondergrondse wateropslag bij Boerderij van de Toekomst

Afgelopen week heeft Wiertsma Partners solderingsproeven uitgevoerd op een van onze percelen om te kijken of ondergrondse wateropslag mogelijk is. Tijdens deze metingen is er tot 20 meter diepte gekeken of er tussen de kleilagen water kan worden opgeslagen.

Momenteel maken we gebruik van bovengrondse reservoirs, maar de hoeveelheid water die we daar in kunnen opslaan is beperkt. Omdat in deze regio (Flevoland) het oppervlakte ook te zout is voor proeven kijken we naar alternatieven. Natuurlijk spelen ook klimaatverandering en de opgaven rondom waterbeheer een grote rol.

2023 zal een verkenningsjaar zijn waarin we meerdere solderingsproeven doen en samen met Acacia Water werken aan een technische verkenning. Niet alleen op het terrein van Boerderij van de Toekomst, maar ook op het terrein van Open Teelten zelf. In totaal kijken we naar 3 verschillende punten, maar dat kan later in het jaar (of in de toekomst) uitgebreid worden.
Waterschap Zuiderzeeland, LTO en de Provincie Flevoland zijn betrokken bij de gesprekken en het verkenningsproces.