Openstelling vouchers Boerderij van de Toekomst

Op 4 januari 2021 komt Kansen voor West met de openstelling ‘Vouchers Boerderij van de Toekomst’. Doel hiervan is versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Er komt een budget beschikbaar van € 1.470.000, bedoeld om de innovatiecapaciteit van land- en tuinbouwsector te vergroten door de faciliteiten van de Boerderij van de Toekomst op laagdrempelige wijze toegankelijk te maken voor innovatieve ondernemers.

De vouchers zijn bedoeld voor alle ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen en demonstreren die bijdragen aan kringlooplandbouw. Deze innovatieve ondernemers kunnen de vouchers bij Boerderij van de Toekomst inzetten om gebruik te maken van de faciliteiten en de daar aanwezige expertise en ondersteuning.

In de voucherregeling zijn drie typen vouchers opgenomen:

  1. De haalbaarheidsvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 90% van de door Wageningen Research gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000.
  2. De R&D-voucher wordt gebruikt voor de externe kosten die de aanvrager maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in laboratorium- en praktijkomgeving. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100% van de door Wageningen Research gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 75.000. Daarnaast krijgt u ten hoogste 50% van de externe kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.
  3. De pilotvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om een innovatie in de praktijk te testen en valideren. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100% van de door Wageningen Research gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.

Contact

Bent u benieuwd of uw project past bij het innovatieprogramma van Boerderij van de Toekomst? Neem dan contact op met Petra Bakker (E: boerderijvandetoekomst@wur.nl, T: 0320-29 11 98). Zij gaat graag met u in gesprek om te kijken of uw project past bij de doelstellingen en dus in aanmerking komt voor de voucherregeling.

Voor een formele aanvraag moet een ondertekende offerte van Boerderij van de Toekomst worden ingediend, samen met een kort projectplan en -begroting. De andere vereiste bij de aanvraag is een geïntegreerde verklaring, waarin de aanvrager aangeeft te voldoen aan de eisen voor de zogenaamde de-minimissteun en niet in financiële moeilijkheden verkeert. Deze formulieren zijn te vinden op www.kansenvoorwest2.nl.

Meer informatie