Oplossingen voor vraagstukken in de landbouw: waar en hoe vindt Boerderij van de Toekomst deze?

Wat is er allemaal te zien bij Boerderij van de Toekomst? Waar gaan we ons mee bezighouden? Waarom moet de landbouw in de toekomst anders? In dit artikel van de Volkskrant een uitgebreid interview met o.a. Wijnand Sukkel en Bram Veldhuisen waarin ze dit soort vragen bespreken en u een beeld krijgt van het werk dat we bij Boerderij van de Toekomst doen.

Strokenteelt, nieuwe technieken en robots: samen moeten ze helpen bij de vraagstukken waar de huidige en toekomstige landbouw mee te maken heeft. Zoals bodemverdichting tegengaan, ziekten en plagen verminderen, minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en biodiversiteit vergroten. Zodat boeren kunnen blijven boeren, met toekomst.

Lees hier het hele artikel.