Nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan.

Voucherregeling kringlooplandbouw verlengd: opgeven weer mogelijk

Wegens succes van de voucherregeling van Kansen voor West en Boerderij van de Toekomst, die in 2021 van start is gegaan, is het subsidieplafond verhoogd. Dit houdt in dat u zich weer kunt opgeven om samen met ons aan de slag te gaan op het gebied van innovatieve landbouw!