Nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan.

‘Zonde om weg te spoelen? Wat menselijke ontlasting kan bijdragen aan duurzame landbouw’

Zomaar een kop in de Volkskrant van vorige week. Toch is het hergebruik van humane reststromen één van de speerpunten van Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Humane reststromen vormen momenteel nog een gat in de nutriëntenkringloop, omdat er (bijna) niks van terugkomt op het land. Voor echte kringlooplandbouw zouden we humane reststromen dus moeten hergebruiken.