Proef met vSET technologie op Boerderij van de Toekomst

In het kader van de voucherregeling van Boerderij van de Toekomst doet Wageningen University & Research – Open Teelten onderzoek naar vSET technologie. Dit is een nieuwe zaaimethode waarbij zaden via een precisiezaadlint in de grond worden gelegd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van S+dB (Sjakie en de bonenstaak).

Voordelen van vSET zaadlinten

In tegenstelling tot conventionele zaai, waarbij zaaizaad via een vacuüm zaaimachine wordt gezaaid, worden planten met vSET zaadlinten in een V-vorm in de grond gelegd. Op deze manier krijgen individuele plantjes meer gelijkwaardige ruimte om te groeien, wat kan resulteren in een meer uniformere en hogere opbrengst. Een ander voordeel van de vSET technologie is dat fijnzadige groentegewassen niet beregend hoeven te worden rondom de opkomst van de planten en dat het zaaien in kaarsrechte rijtjes zorgt voor een groter oppervlak voor mechanische onkruidbeheersing. Hierdoor kan de handarbeid verminderd worden.

Zaadlinten met winterpeen en witlof

Afgelopen jaar is de vSET technologie getest met winterpeen en witlof. Bij winterpeen zijn de zaaisystemen bij drie verschillende zaaidichtheden getest. Daaruit bleek dat de plantdichtheid bij de vSET technologie aan de lage kant was (ca. 50% opkomst). Omdat er bij het conventionele systeem ook meer zaad is ingezaaid is het lastig om een goede vergelijking te maken. Bij de witlof zijn de zaaisystemen met elkaar vergeleken door onderscheid te maken in zaaidiepte en de wijze waarop het zaadlint is geplaatst (zaaizaad naar binnen of naar buiten gevouwen op het lint). Bij beide systemen was de plantdichtheid aan de lage kant (45-60%). Het plaatsen van het zaaizaad naar buiten gaf wel een significant hogere plantdichtheid t.o.v. het zaaizaad aan de binnenkant van het lint. Het dieper plaatsen van het lint laat een hogere plantaantal en opbrengst zien. Een verklaring kan zijn dat het zaaizaad op dat moment voldoende vocht heeft om te kiemen en daardoor sneller boven staat.

Verdere ontwikkeling van de proef

Dit jaar (2023) worden beide proeven herhaald, met als uitbreiding dat de zaadlinten eerder (6-10 dagen) worden geplant. Daarnaast worden er op Boerderij van de Toekomst demovelden geplant met peen zaadlint. S+dB heeft hiervoor, in samenwerking met Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman, een nieuwe zaadlintplantmachine ontwikkelt. De kwaliteit van het zaadlint is verbetert zodat de zaden ook echt op de juiste zaaidiepte worden geplant. In 2024 hoopt WUR Open Teelten met verdere conclusies te komen.