Project Boer van de Toekomst van start gegaan!

Boerderij van de Toekomst werkt samen met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in het project Boer van de Toekomst. Via dit project kunnen groepen boeren op excursie naar Boerderij van de Toekomst. Er zijn in totaal 20 excursies voorzien voor 2022 en 2023. Op 10 februari 2022 ontvingen we de eerste groep in Lelystad, met deelnemers uit verschillende regio’s. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over de uitdagingen waar de landbouw de komende jaren voor staat, en over de mogelijke oplossingsrichtingen.

Speciaal voor Boer van de Toekomst is het Spel van de Toekomst ontwikkeld, wat tijdens deze excursie is gespeeld met twee groepen. In dit spel krijgen de deelnemers kennisvragen, stellingen en dilemma’s voorgelegd waarover ze met elkaar in gesprek gaan. De reacties waren positief: leuk en leerzaam, vooral omdat je uitgedaagd wordt om argumenten voor én tegen te bedenken voor onderwerpen als strokenteelt. Daarna hebben we in het veld gezien hoe het perceel van de Boerderij van de Toekomst er bij ligt en hebben we de rijpadenmachines en de robot bekeken. De ervaringen van twee seizoenen Boerderij van de Toekomst bleken waardevol voor boeren: wat werkt wel, wat werkt niet?

Voor boeren die ook graag met een groepje collega’s op bezoek willen bij de Boerderij van de Toekomst: neem contact op met Mirjam Jebbink van Boer van de Toekomst (06-50159658 mirjam.jebbink@kadaster.nl).