Subsidie voor sensorgestuurde vogelnestsparende mechanische onkruidbestrijding in de akkerbouw

Om geen bestrijdingsmiddelen te hoeven gebruiken tegen onkruid, maakt de biologische landbouw gebruik van schoffelmachines. Deze worden aangestuurd door camera’s die onkruid kunnen herkennen. Een groot nadeel van deze machines is dat ze nesten van broedvogels ook mee schoffelen. Vogels zijn erg behendig om hun nesten te verstoppen en het broedvogelseizoen valt precies in het voorjaar, wanneer boeren op de schoffelmachine stappen.

Algoritme om nesten te detecteren

‘Kan daar niet iets aan gedaan worden?’, vroeg men zich af. Het positieve antwoord kwam vanuit het project ‘Boerderij van de toekomst’, een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen University & Research (WUR). Projectleider Janne Kool van de afdeling Agrosysteemkunde binnen WUR bedacht om een slim algoritme te ontwikkelen waardoor de schoffelmachine ook nesten kan herkennen. Dankzij de subsidiebijdrage van ‘Kansen voor West’ die het Buijtenland van Rhoon dit jaar ontving, kon de WUR het algoritme gaan ontwikkelen en aan de slag gaan met het verzamelen van data in het Buijtenland van Rhoon. Dit werd gedaan in samenwerking met Sovon, het Louis Bolk Instituut, Buijtenland van Rhoon en vrijwilligers.

Foto: Projectleider Janne Kool van WUR, gebiedsbeheerder Arjan Ponsen van BvR, onderzoeker Frank Majoor van Sovon.

Data verzamelen

De data wordt verzameld door foto’s te maken van verschillende soorten nesten. Deze foto’s vormen de basis van het algoritme. Het is de bedoeling dat het algoritme einde dit jaar af is en onder de aandacht zal worden gebracht van landbouwmachine-bouwers. (biologische) Boeren in heel Nederland kunnen dan gebruik maken van het machines die de nesten van broedvogels tijdens het schoffelen ontzien.

Het is de ambitie van de Gebiedscoöperatie om deze toepassing in de toekomst ook te gaan gebruiken in het Buijtenland van Rhoon.