Terugblik op Future Farming & Food Experience

De tweede editie van Future Farming & Food Experience trok zo’n duizend bezoekers. Het dubbele van vorig jaar. Van onkruid laseren en humane mest tot automatisch planten, ‘vraag maar raak-essies’ en de data roadmap. De contouren van de toekomst van de landbouw waren 25 mei al in Lelystad op de Boerderij van de Toekomst te zien.

Welke koers?

‘Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig.’ Met die geleende woorden van de Romeinse filosoof Seneca opende André Hoogendijk (directeur BOAkkerbouw) Future Farming & Food Experience. Een event van NPPL, Boerderij van de Toekomst en Flevo Campus. FF & FE was er juist om in het stormachtige weer waarin de landbouw bivakkeert, de boer richting te geven. Om te laten zien waar de sector ‘heenvaart’. Om iets van een ‘haven’ te duiden. Veel techniek, veel robots, maar ook dialoog over maatschappelijke vraagstukken.

Demo-veld

Op het demonstratieveld rijdt een zelfsturende trekker eenzaam rondjes. Niet veel verderop een machine die automatisch koolplanten plant. Ernaast de vSET (vegetable seed embedding technology). Deze machine heeft een zaailint waar de zaadjes al op zijn aangebracht. Allemaal op exact eenzelfde afstand. Het lint wordt als het ware in de grond gevouwen. Het dragermateriaal ondersteunt ook de kieming. De buurman even verderop heeft een spuimachine (BLEAP Spotspray) gekoppeld aan taakkaarten en een drone. Door precisiespuiten kan minimaal twintig procent spuitmiddel worden bespaard. En veel geld dus. Aan de overzijde veel onkruidrobots. Zoals de Pixelfarming. Deze robot gaat onkruid te lijf door te schoffelen maar kan ook met een laser onkruid uitschakelen. Op het dak van de machine zonnepanelen voor de elektriciteitsvoorziening. Weer een andere aanbieder ‘freest’ als het ware onkruid weg. Er zijn machines die voor diverse gewassen te gebruiken zijn, maar de Oddbot is er bijvoorbeeld speciaal voor peen. Een keur aan keus dus voor de moderne boer. Misschien nog niet morgen massaal in te zetten, maar het werd tijdens FF &FE wel duidelijk dat binnen afzienbare tijd de akkers gedomineerd gaan worden door andere dan de bekende machines.

Dialoog en data

Techniek was er ook te vinden op het data ‘plein’. Diverse leveranciers lieten zien hoe data voor de boer kan werken. Niet toevallig ging ook één van de dialoogsessies op FF & FE over data. BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, RVO en overheid werken aan een zogenoemde Roadmap DATA-Ecosysteem open teelten. Goed gebruik van data biedt veel potentie. Maar de opslag en het gebruik van data is nog niet goed geregeld op het boerenbedrijf. Er wordt gewerkt aan een data-kluisconstructie waarbij beschikbaarheid en privacy van gegevens van het bedrijf zijn gegarandeerd. Ook is het daarmee mogelijk om data te delen  voor precisiemanagement, kunnen betere data-analyses worden uitgevoerd en wordt verantwoording richting derden versimpeld. In de zaal koptelefoons (silent disco) zodat iedereen op een eigentijdse manier mee kon luisteren. Weer andere dialoogsessies gingen over het gebruik van humane mestregeneratieve landbouw, en ook werd de potentie van de veldboon besproken. Is een goed saldo in de toekomst mogelijk voor de veldboon? Buiten op het foodplein liet TV-kok Sharon de Miranda proeven hoe lekker de veldboon in elk geval kan smaken. Boer Henk Janknegt liet in elk geval weten dat hij potentie in de boon ziet en niet alleen vanwege de eco-regelingen. Al zal die vermoedelijk niet in blik in de supermarkt te vinden zijn, was te horen. De aanwezigen grepen de kans om tijdens deze ‘vraag maar raak-sessies’ een eigen mening te geven of vroegen om verdieping.

Samenwerken aan innovatie

Te midden van al die innovatie op de akkers, was er ook nog een innovatie van andere aard. Klein nieuwtje. Er wordt gewerkt aan een reeks regionale fieldlabs, zoals ook Boerderij van de Toekomst een fieldlab is. Binnenkort gaat een loket open waar klusters van boeren, bedrijven en kennisinstellingen subsidies kunnen aanvragen om regionaal een fieldlab te beginnen. Deze zijn vooral bedoeld om innovaties in de praktijk, in de regio te testen. Immers: elke regio heeft weer andere specifieke uitdagingen. Dit initiatief valt binnen het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten.

Inspirerend

Bezoekers aan FF & FE reageerden enthousiast op het event. ‘Inspirerend’ was een reactie die vaak te horen was. ‘Fascinerend wat er op ons af zit te komen.’ Inspirerende dag voor boeren zodat ze zelf aan het roer kunnen staan bij nieuwe ontwikkelingen. Wat het wordt sowieso scherp aan de wind varen komende jaren. Duidelijk werd ook dat FF & FE een vaste plek op de agenda verdient. Een mooie kijk op de actuele stand van de techniek in de landbouw en mooie dialogen over maatschappelijke issues. Diverse standhouders zorgden dat de bezoekers ‘gevoed’ weer naar huis gingen. Wie FF & FE bezoekt, kan zo altijd zeggen: mij ontgaat niks…

Tekst en foto’s: Ronald Buitenhuis