Voedingsindustrie doet inspiratie op bij Boerderij van de Toekomst

De monocultuur in de landbouw is niet houdbaar: we zijn te afhankelijk van enkele gewassen, de landbouwgronden putten uit en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is slecht voor het milieu. Daarom zet een club bedrijven uit de voedingsindustrie (One Planet Business for Biodiversity) zich in om de biodiversiteit binnen hun toeleveringsketens te vergroten. Om inspiratie op te doen nam de club een kijkje op Boerderij van de Toekomst in Lelystad.

One Planet Business for Biodiversity (OP2B) bestaat uit grote bedrijven zoals Danone, Mars, Nestlé en Unilever die zich inzetten voor meer gewasdiversiteit en een regeneratieve landbouw (landbouw met een positief effect op de omgeving). “De directeur, Florence Jeantet, was nieuwsgierig naar onze aanpak. Wij hebben OP2B tijdens het bezoek laten zien dat een omschakeling naar een regeneratieve of biodiverse landbouw mogelijk is,” zegt projectleider van Boerderij van de Toekomst Wijnand Sukkel. “Onze boeren zetten bijvoorbeeld elk jaar andere gewassen op de velden (vruchtwisseling) om de bodem gezond te houden en de biodiversiteit te vergroten. Zo zorgt strokenteelt voor meer natuurlijke vijanden, zoals spinnen en torren die veel schadelijke bladluizen eten.”

Kleine robots in plaats van grote machines op het veld

Sukkel en zijn collega’s hebben gedemonstreerd dat techniek bij deze omschakeling een grote rol speelt. Op Boerderij van de Toekomst zie je bijvoorbeeld geen zware machines over de velden rijden die de bodemstructuur bederven. Zij maken plaats voor kleine en autonome machientjes. “Denk aan de spuitrobot die niet het hele veld bespuit, maar alleen de stukjes waar hij onkruid ziet staan. De omschakeling naar een regeneratieve of biodiverse landbouw vraagt wel een investering van boeren, bedrijven en andere partijen. Het is hierbij belangrijk dat de transitie niet te veel arbeidstijd vraagt van boeren en zij moeten natuurlijk genoeg kunnen verdienen. Die onderwerpen hebben we tijdens het bezoek ook aangestipt.”

Terwijl Florence Jeantet tussen de stroken van de verschillende gewassen heenliep, realiseerde Sukkel zich dat de doelen van OP2B grotendeels overeenkomen met de ideeën van Boerderij van de Toekomst. “Wij doen in de praktijk wat One Planet Business for Biodiversity voor ogen heeft. Ik merkte dat de club enthousiast was over onze aanpak en de inbreng van onze kennis waardeert. Het bezoek heeft mede ervoor gezorgd dat wij als Wageningen University & Research meedenken over de zoekrichtingen die OP2B inslaat om biodiversiteit te versterken. Nog nooit eerder heb ik vanuit de voedingsindustrie zo’n duidelijk signaal gehoord over het belang van gewasdiversiteit en biodiversiteit. Dat is een hele goede ontwikkeling!”

Wageningen Biodiversity Initiatief

Tijdens de tour op Boerderij van de Toekomst waren ook Ken Giller en Liesje Mommer aanwezig. Giller werkt voor de leerstoelgroep Plant Production Systems van WUR en Mommer geeft leiding aan het Wageningen Biodiversity Initiatief. Dit Wageningen Biodiversiteits Initiatief (WBI) is een overkoepelende structuur die kenniseenheden van WUR verbindt om een sterke en significante bijdrage te leveren aan het ombuigen van de dalende biodiversiteitscurve om deze weer te doen stijgen. Sukkel: “Het initiatief heeft als doel zowel in transformatief onderzoek als onderwijs te verbinden en te inspireren en zo collectief een natuurinclusieve maatschappij te ontwikkelen.

OP2B nam contact op met het Wageningen Biodiversity Initiative waarop we samen de OP2B hebben uitgenodigd om een kijkje te nemen bij Boerderij van de Toekomst als een inspirerend voorbeeld van hoe je biodiversiteit in de akkerbouw zou kunnen bevorderen.”

Meer informatie