Voucherregeling kringlooplandbouw verlengd: opgeven weer mogelijk

Wegens succes van de voucherregeling van Kansen voor West en Boerderij van de Toekomst, die in 2021 van start is gegaan, is het subsidieplafond verhoogd. Dit houdt in dat u zich weer kunt opgeven om samen met ons aan de slag te gaan op het gebied van innovatieve landbouw!

Gezien de scope van aanvragen die tot nu toe is gedaan, zijn met name aanvragen op het gebied van circulariteit, reststromen, energieproductie, -opslag en -gebruik van harte welkom.

Voor wie?

Voor alle ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen en demonstreren op het gebied van kringlooplandbouw. Met een voucher kunt u gebruik maken van de faciliteiten van Boerderij van de Toekomst en van de ondersteuning en kennis van onze experts.

Welke typen vouchers zijn er?

  1. De haalbaarheidsvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 90% van de door Wageningen Research gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000.
  2. De R&D-voucher is bedoeld voor de externe kosten die de aanvrager maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in lab- en praktijkomgeving. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100 % van de door Wageningen Research gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 75.000. Daarnaast krijgt u ten hoogste 50 % van overige externe kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.
  3. De pilotvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om een innovatie in de praktijk te testen en valideren. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100% van de door Wageningen Research gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.

Geïnteresseerd?

Benieuwd of uw project past binnen het innovatieprogramma van Boerderij van de Toekomst? Dan kunt u contact opnemen met Petra Bakker via boerderijvandetoekomst@wur.nl, T: 0320-291198. Onze experts kijken graag met u mee of het project past bij de doelstellingen en in aanmerking komt voor de voucherregeling.

Meer informatie over de aanvraag

Voor een formele aanvraag moet een ondertekende offerte van Boerderij van de Toekomst worden ingediend, samen met een kort projectplan en -begroting. De andere vereiste bij de aanvraag is een geïntegreerde verklaring, waarin de aanvrager aangeeft te voldoen aan de eisen voor de zogenaamde de-minimissteun en niet in financiële moeilijkheden verkeert. Een link naar deze formulieren is te vinden op deze pagina: kansenvoorwest2.nl.

Meer informatie