Webinar bodemverdichting: voorkomen is beter dan genezen

Een goede bodem is de basis van elk gewas. En juist de kwaliteit van die bodem daalt in Nederland, verdichting van de bodem is hierbij een zeer belangrijk onderdeel.

Door zware machines, intensieve bouwplannen, lange groeiseizoenen en steeds extremere weersomstandigheden is het risico op bodemverdichting op veel Nederlandse gronden groot of dit is al in meer of mindere mate aanwezig. Als akkerbouwer wil je de productiviteit van de bodem op peil houden of liefst verhogen.

Tijdens een webinar over bodemverdichting vertelt Derk van Balen, bodemdeskundig bij Wageningen University en Research, wat de schade aan de bodem nu al is. Wat zijn volgens hem de laatste oplossingen en bevindingen?

Daarna gaat Corné Kempenaar, projectleider Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) in gesprek met twee akkerbouwers die over hun ervaringen met bodemverdichting vertellen. Het zijn Leon Noordam en Digni van den Dries.

Leon Noordam is akkerbouwer van Novifarm en voorzitter van stichting Hoeksche Waard op de kaart (H-Wodka). Sinds 2005 is hij bezig met nieuwe teelttechnieken. “Precisie zonder naar de bodem te kijken, is dweilen met de kraan open”, zegt Noordam. Digni van den Dries is akkerbouwer bij de Akker van de Toekomst. Dit is een project waarbij wordt gewerkt met onbereden teeltbedden gecombineerd met strokenteelt.

Wil je meedoen met het gratis webinar? Registreer je dan via de website van de Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL).

Het webinar is een initiatief van Boerderij van de Toekomst en de Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL).