Webinar ‘Gewasbescherming: nu en in de toekomst’ terugkijken

In 2030 teelt Nederland nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten. Dat is de ambitie uit het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 opgesteld door Agrodis, Artemis, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, Plantum, UvW, VEWIN en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vraag is wat dit betekent voor de gewasbescherming in de akkerbouw van de toekomst. Wat zijn de quick wins voor de akkerbouwer? Wat kan er nu al en wat zit er in de pijplijn?

Tijdens dit webinar gingen akkerbouwers Cornelis Mosselman, Pieter van Leeuwen Boomkamp en Koen Klompe hierover in gesprek. Onderzoeker Marleen Riemens van Wageningen University & Research schetste de context van de gewasbescherming nu en in de toekomst.