Privacyverklaring Boerderij van de Toekomst

Juni 2020

Welkom op Boerderij van de Toekomst. Deze website maakt onderdeel uit van de Wageningen University & Research (WUR) en richt zich op kringlooplandbouw. Met deze privacyverklaring geeft Boerderij van de Toekomst aan welke persoonsgegevens verzameld worden en waarom deze nodig zijn. Daarnaast vindt u hier wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wat wij doen met uw persoonsgegevens

Boerderij van de Toekomst verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze website. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  1. Verbetering van onze website; zoals IP-adres, de datum en tijdstip van bezoek;
  2. Marketingdoeleinden; zoals uw locatie. Op deze website is Google Analytics ingesteld volgens de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgevens. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Doubleclick. In ons cookiebeleid kunt u lezen welke gegevens de cookies op deze site verzamelen.
  3. Social media sharing; er wordt gebruikt gemaakt van een YouTube plug-in;

Onze website Boerderij van de Toekomst geeft u op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Zo kunt u zich aanmelden voor een Webinar. Hiervoor vult u uw naam en uw emailadres in. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden.

U kunt u via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief kunt u zowel via de desbetreffende nieuwsbrief als via de website opzeggen. De nieuwsbrief bevat informatie over de activiteiten die plaatsvinden op Boerderij van de Toekomst, aankondigingen over bijvoorbeeld komende Webinars en andere activiteiten zoals bezoeken en excursies.

Delen wij persoonsgegevens?

Boerderij van de toekomst heeft als uitgangspunt om gegevens niet te delen met anderen, tenzij noodzakelijk voor het kunnen functioneren van de applicatie en/of het aanbieden van een dienst. Dat betekent dat we bijvoorbeeld cookies en het delen van gegevens met partners tot het minimum beperken.

Een belangrijke uitzondering is het delen van persoonsgegevens voortkomend uit wet- en regelgeving. In dat geval moet de Boerderij van de Toekomst gegevens delen met gezaghebbende instanties, zoals bijvoorbeeld politie. Dit vindt altijd plaats onder toezicht van een privacy functionaris.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Bewaren doet Boerderij van de Toekomst niet langer dan nodig. Daarvoor hanteren we de bewaartermijnen, zoals afgestemd tussen alle universiteiten. Voor deze website betekent dat dat uw persoonsgegevens die uw heeft verstrekt voor een Webinar 3 maanden bewaard worden. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

De gegevens die u heeft verstrekt voor de nieuwsbrief blijven bewaard totdat u zich afmeldt. Deze nieuwsbrief kunt u zowel via de desbetreffende nieuwsbrief als via de website opzeggen.

Voor cookies geldt een specifiek cookiebeleid.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens horen natuurlijk passende beveiligingsmaatregelen. Daarom is deze site / applicatie beveiligd en eisen wij dat ook van onze partners. WUR heeft als uitgangspunt de NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. Op deze manier zijn persoonsgegevens optimaal beveiligd. Natuurlijk monitort Boerderij van de toekomst ook of er geen onrechtmatig verkeer of activiteiten zijn.

In ons beveiligingsbeleid kunt u meer lezen over het type maatregelen en hoe we zorgen voor een veilige website / applicatie.

Contact opnemen?

Mocht u een privacy vraag hebben over deze website/applicatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@wur.nl. WUR ziet erop toe dat uw vraag zo snel en volledig mogelijk beantwoord wordt. Dit kan een algemene vraag zijn, maar ook om gebruik te maken van uw rechten om:

  • Uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • Fouten te laten corrigeren;
  • Verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Toestemming in te trekken;
  • Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Belangrijk is om uw vraag zo volledig mogelijk te beschrijven, wat uw belang hierbij is en te verduidelijken wie u bent. Zo kunnen we u gerichter en sneller van een antwoord voorzien.

Mochten u en de WUR er niet uit komen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de activiteiten op onze website wijzigen, kunnen wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij doen onze uiterste best om wijzigingen tijdig via verschillende kanalen aan te kondigen.