Resultaten voucherregeling

De voucherregeling voor het agro-ecologische onderzoeksproject Boerderij van de Toekomst is een initiatief van Kansen voor West, het samenwerkingsverband van de provincies Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Deze regeling maakt de faciliteiten van Boerderij van de Toekomst toegankelijk voor innovatieve ondernemers, waardoor de innovatiecapaciteit van de land- en tuinbouwsector wordt vergroot. Ondernemers kunnen door middel van een voucher gebruikmaken van de aanwezige expertise en ondersteuning van Boerderij van de Toekomst.

Het gaat om drie soorten vouchers:

  • Met de haalbaarheidsvoucher kunnen bedrijven experts inzetten en gebruik maken van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen.
  • De R&D-voucher kan worden ingezet voor de externe kosten die de aanvrager maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in lab- en praktijkomgeving.
  • De pilotvoucher kan worden gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om een innovatie in de praktijk te testen en valideren.

Contact

Bent u benieuwd of uw project past bij het innovatieprogramma van Boerderij van de Toekomst? Neem dan contact op met Petra Bakker (E: boerderijvandetoekomst@wur.nl, T: 0320-29 11 98). Zij gaat graag met u in gesprek om te kijken of uw project past bij de doelstellingen en dus in aanmerking komt voor de voucherregeling.

Voor een formele aanvraag moet een ondertekende offerte van Boerderij van de Toekomst worden ingediend, samen met een kort projectplan en -begroting. De andere vereiste bij de aanvraag is een geïntegreerde verklaring, waarin de aanvrager aangeeft te voldoen aan de eisen voor de zogenaamde de-minimissteun en niet in financiële moeilijkheden verkeert. Deze formulieren zijn te vinden op www.kansenvoorwest2.nl.

Update juli 2023: de deadline van de voucherregeling is bereikt (30-06-2023) en het budget is uitgeput waardoor de regeling is gesloten. Er wordt nagedacht over een vervolg op deze regeling. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit kenbaar gemaakt via onder andere deze website.

Resultaten voucherregeling Boerderij van de Toekomst