Resultaten voucherregeling:

Bacteriën als biologische bestrijdingsoplossingen

Toxische chemische bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid van mensen. Daarom gebruiken WUR en BioMosae, onder de vlag van de voucherregeling, bacteriën als biologische bestrijdingsoplossingen. Die producten zijn niet alleen duurzamer, maar ook gezonder in gebruik.

Georgina Elena Jimenez

Het gebruik van pesticiden is de afgelopen decennia geïntensiveerd om onkruid, schimmels en insecten te bestrijden en de voedselproductiecapaciteit te vergroten. Maar het gebruik ervan veroorzaakt milieuvervuiling en gezondheidsproblemen bij mensen. “De toenemende behoefte aan voedsel en de bezorgdheid over het gebruik van chemische pesticiden dwingen telers om op zoek te gaan naar nieuwe milieuvriendelijke producten,” zegt Alex Schmeets. Hij is medeoprichter en CEO van BioMosae. “Europa heeft zelfs met de Farm-to-Fork-strategie bepaald dat het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in 2030 gehalveerd moet zijn. Daarom zetten WUR en BioMosae bacteriën in die planten beschermen tegen ziekten.”

Gewasbeschermingsingrediënt gebaseerd op enzymen

BioMosae ontwikkelt een breed effectief, betaalbaar biologisch gewasbeschermingsingrediënt gebaseerd op enzymen. “Het gaat om stofjes die door een specifieke bacteriestam worden geproduceerd,” legt Alex Schmeets uit. “Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat enzymen niet alleen bekend staan om hun antischimmelactiviteit, maar ook om hun groeibevorderende eigenschappen. Daarnaast ontwikkelen we plantenversterkers die werken op de bacteriën van diezelfde stam zelf. We zijn de samenwerking met WUR aangegaan. Want onze bacterie lijkt op de bacterie waarmee WUR testen uitvoert om ziekten in aardappelen te bestrijden.”

In de kasfaciliteiten van WUR zijn bacteriën en het enzymatisch extract beoordeeld op werkzaamheid tegen aardappelziekte. WUR helpt het bedrijf ook om het complexe mechanisme tussen plant, ziekte en bacterie te ontrafelen. Georgina Elena Jimenez, onderzoeker plantenpathologie: "De planten die werden geënt met Phytophthora infestans (veroorzaker van aardappelziekte) en behandeld met de bacteriestam en het enzymatische extract werden visueel waargenomen. Zo konden we het percentage gebladerte schatten dat symptomen vertoont. Met deze evaluatie konden we beoordelen welke behandelingen de voortgang van de ziekte verhinderden. Daarna werd ook een metabolomische analyse uitgevoerd op geselecteerde monsters om de werkingsmechanismen te begrijpen: de interacties van de toegepaste stammen en extracten met de planten. Het metaboloom is de verzameling van alle metabolieten in een cel, weefsel, orgaan of organisme."

Schmeets vult aan: “Met de uitkomsten kunnen we beter richting geven aan de inzetbaarheid van ons product. We zullen weten of onze bacteriën en enzymatisch extract ook werkzaam zijn tegen aardappelziekte. De volgende stappen zijn om ze ook in andere gewassen en tegen andere ziekten te testen en in open veldproeven. Daarnaast kunnen we hierdoor aantonen hoe ons product precies werkt voordat het op de markt mag komen.”

Resultaten

Geen van de BioMosae vertoonde relevante werkzaamheid. Behandelingen met BioMosae-stam en enzymatisch extract hadden echter een aanzienlijke invloed op het metaboloom van de bladeren. Verdere experimenten tegen andere schimmelziekten zullen worden uitgevoerd om het effect van het extract te herbevestigen en om het effect van de BM-1-stam en het enzymatische extract te bevestigen.

Voucherregeling

Het project valt onder de voucherregeling. Schmeets geeft aan dat zo’n regeling voor een jong en klein bedrijf erg belangrijk is. “Voor de lange ontwikkeltrajecten die we doen is veel geld nodig. Deze subsidie helpt ons dus enorm. Daarnaast heeft het een mooie samenwerking met WUR opgeleverd. Die krijgt mogelijk een vervolg: we willen in de nabije toekomst nog een aantal proeven doen met andere ziektes en gewassen, bij WUR is veel kennis beschikbaar. Uiteindelijk willen we duurzame en marktconcurrerende oplossingen bieden voor effectieve en betaalbare ziektebestrijding.”

Georgina Elena Jimenez vult aan: “Dit project is een goed voorbeeld van een samenwerking tussen industrie en onderzoek waarbij WUR service biedt aan de industrie die ze zelf niet konden ontwikkelen. Het werk is gericht op het ontwikkelen van nieuwe groene oplossingen voor agrocultuur, binnen de doelstellingen van Boerderij van de Toekomst. Het is een lopend onderzoek. We leren over de ontwikkelingsinspanningen die nodig zijn.”