Resultaten voucherregeling:

De Ekobot is een effectieve hulp in de strijd tegen onkruid in uien

Onkruid is een lastig probleem in de uienteelt: het kan de uienplant snel overwoekeren en met het wegvallen van een aantal herbiciden is de bestrijding er niet gemakkelijker op geworden. Jan Kamp: “De duurzame Ekobot kan uitkomst bieden. Deze wiedrobot navigeert autonoom door uienvelden en hakt onkruid in de rijen weg. Na ons onderzoek, dat valt onder de voucherregeling, sluit de robot beter aan bij de Nederlandse landbouwomstandigheden.”

Jan Kamp

Uientelers wereldwijd zijn naarstig op zoek naar alternatieven om onkruid mee te bestrijden. Het pakket aan herbiciden (onkruidbestrijdingsmiddelen) wordt namelijk steeds kleiner door druk vanuit de maatschappij. Het Zweedse bedrijf Ekobot werkt daarom aan een wiedrobot die ervoor zorgt dat gangbare uientelers minder chemicaliën hoeven te gebruiken en ecologische boeren minder intensieve arbeid nodig hebben om het onkruid uit het uienveld te verwijderen. “Het bedrijf nam de wiedrobot in 2021 mee naar Nederland, want de uienteelt is hier een belangrijk gewas,” zegt Jan Kamp, research manager bij WUR OpenTeelten. “Om de wiedrobot te kunnen aanpassen aan de Nederlandse teeltomstandigheden klopte het bedrijf aan bij WUR. De teeltwijze en infrastructuur op Nederlandse boerderijen zijn anders dan in Zweden. Zo telen wij vaak met 25 of 30 cm tussen de rijen in plaats van de 22,5 cm die in Zweden standaard is.”

Kleurencamera's

WUR zaaide een uienveld om het prototype te testen en demonstreren. De onderzoekers beoordeelden de wiedrobot op hardware, software, visie, onkruidbestrijdingstool en gebruikersinterface. Kamp: “De unit bevat zeven kleurencamera’s die elk een rij onder de loep nemen en de planten van de zijkant bekijken. Op basis van Artificial Intelligence weet de robot hoe een uienplant eruitziet en kan hij onkruid detecteren. De ‘lepels’ aan de robot hakken het onkruid vervolgens weg. We zagen meerdere sterke punten in het ontwerp: het uiterlijk van de hardware ziet er verzorgd en degelijk uit, de mogelijkheid om een bufferzone rond het gewas in te stellen biedt de teler variatiemogelijkheid en het mechanisme om onkruiden te verwijderen kan eenvoudig worden bijgesteld.” Kees Meesters, teelt- en rassenonderzoeker, vult aan: “We zagen ook verbeterpunten. De robot had moeite met onkruid groter dan vijf centimeter. En de gebruikersinterface van het platform waarmee de gebruiker gemakkelijk de werkzaamheden van de robot kan inplannen en monitoren vraagt nog om verbetering.”

Robot in staat onkruid te verwijderen

De onderzoekers nodigden boeren uit de omgeving uit om het prototype van Ekobot te beoordelen. De boeren waren onder de indruk, maar vooral benieuwd om meer te zien. Wat zou de robot bijvoorbeeld doen met de uien? Dus zette het bedrijf in 2022 een pilot op om het verbeterde prototype in de praktijk te testen. Zo had Ekobot de wiedtechniek geoptimaliseerd. Een boer in Gemert voorzag het bedrijf van een uienveld van 2,5 hectare. Meesters: “Tijdens de pilot hebben wij het veld gemonitord. De robot beschadigde maar weinig uien. Tot een pijplengte van minder dan 25 cm was de maximale schade van de robot aan de uien 1%. Boven een lengte van 25 cm begonnen de uien de camerabox te raken. De robot was in staat om onkruid te verwijderen met een efficiëntie van 31% tot 65% in één keer. Als de robot meerdere keren over een veld gaat kan hij het grootste deel van het onkruid verwijderen. We hopen dit in het komende seizoen, na afloop van het voucher project, nog beter in kaart te gaan brengen.”

De boeren, die opnieuw kwamen kijken, waren zeer positief over de onkruidbestrijdingsresultaten van het nieuwe prototype en dachten na over de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. “Vooral biologische telers hebben belangstelling voor de Ekobot. Zij geven aan dat ze de wiedrobot graag willen gebruiken en zouden blij zijn als de robot zo’n 70% van het onkruid weg kan halen, de overige 30% kunnen ze met de hand doen. Dat zou hen veel arbeidsuren schelen,” zegt Meesters. “Verschillende boeren zouden nog wel graag zien dat de robot ook diepgeworteld onkruid verwijdert. Daarnaast geven ze de voorkeur aan meer autonomie, bijvoorbeeld dat de elektrisch aangedreven robot zelf van en naar de oplaadstation kan rijden.”

Startups

“Het onderzoek, dat onder de voucherregeling valt, heeft voor Ekobot veel opgeleverd. Niet alleen veel informatie, data, en waardevolle connecties, maar ook ideeën voor de toekomst,” zegt Meesters. “Zo start volgend jaar een proef bij twee boeren met een vernieuwd prototype, met aangepaste rij-afstand voor de Nederlandse markt. Daarnaast wordt al gekeken naar de mogelijkheden om de robot in te zetten in andere gewassen.” Kamp vult aan: “De voucherregeling is een belangrijke regeling. Ekobot vond het een mooie kans om met ons samen te werken en zo goed zicht te krijgen op de Nederlandse markt. En wij trekken met zo’n regeling startups hierheen waardoor we technieken zoals die van Ekobot versneld hier kunnen inzetten. Een mooie kans om gewasbestrijdingsmiddelen te verminderen.”