Webinar biodiversiteit 30 juni

Een gezonde biodiversiteit, met een aantrekkelijk landschap met veel dier- en plantensoorten is ook voor het boerenbedrijf van belang. Door klimaatverandering en verstedelijking hebben steeds meer dier- en plantsoorten het moeilijk, sommige verdwijnen zelfs helemaal. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Ook bij boeren is er belangstelling, maar zijn er ook veel vragen. Hoe pas je biodiversiteit toe in je bedrijf? Wat is het belang voor de boerenpraktijk? En hoe zorg je ervoor dat dit rendabel is? Tijdens het webinar dat plaatsvond op 30 juni, georganiseerd samen met het Wageningen Biodiversiteits Initiatief, zijn er praktische handvaten gegeven en hebben boeren en onderzoekers hun ervaringen en kennis gedeeld. Bekijk het webinar terug via onderstaande button.

 

BvdT-Webinar30juni-aankondiging-1b-1920x1279

Expert sprekers

anne-van-doorn-1280x1280

Anne van Doorn

Anne van Doorn is coördinator van het kennis- en innovatie programma Biodiversiteit in de landbouw bij Wageningen Environmental Research. Daarnaast is ze als projectleider bezig met het ontwikkelen van manieren om bijdragen van boeren aan biodiversiteit te belonen via ketens en het beleid. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kritische prestatie indicatoren voor biodiversiteit, zoals in de Biodiversiteits Monitor Akkerbouw, of via de vergroening van het Europese landbouwbeleid.

In haar presentatie 'biodiversiteit in de landbouw, nut, noodzaak en kansen' zal ze een overzicht geven van nut en noodzaak van biodiversiteit in de landbouw en kansen voor boeren om te werken aan biodiversiteit. Waarom is biodiversiteit in de landbouw belangrijk? Hoe staat het er eigenlijk voor? Wat zijn belangrijke kansen voor boeren en wat kunnen we verwachten uit keten en beleid om te werken aan versterking van biodiversiteit?

wijnand-sukkel-850x850

Wijnand Sukkel

Wijnand is een landbouwkundige die werkzaam is bij WUR 'open teelten'. Hij heeft langjarige ervaring in de ontwikkeling van duurzame voedselproductiesystemen. Wijnand is de architect van initiatieven als de 'Proeftuin voor agroecologie en technologie' en de 'Boerderij van de Toekomst'. Zijn visie is dat hoogproductieve landbouw uitstekend kan samengaan met een hoge biodiversiteit. Maar daar is wel een ander soort technologie voor nodig dan de huidige zware landbouwmechanisatie. Daarnaast zal de boer een vergoeding moeten ontvangen voor geleverde diensten als biodiversiteit en koolstof opslag. Hiervoor werkt Wijnand samen met Anne van Doorn in de ontwikkeling van de Biodiversiteits Monitor Akkerbouw (BMA).

Pieter de Wolf

Pieter de Wolf (host)

Pieter de Wolf (1978) is sinds 2002 werkzaam bij WUR Open Teelten, in het team Landbouw&Samenleving. Vanaf de start in 2020 is hij met Wijnand Sukkel projectleider van de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. In de Boerderij van de Toekomst wordt onder andere gezocht naar mogelijkheden om landbouwproductie te combineren met een verbetering van de biodiversiteit. Dat vraagt niet alleen agro-ecologische en technologische oplossingen, maar ook een nieuwe coalitie tussen landbouw en samenleving. De Boerderij van de Toekomst ontwikkelt zich ook tot een platform waarin verschillende belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan.

De tafelgasten tijdens het webinar

peter-harry

Peter Harry Mulder

Peter Harry heeft een gangbaar akkerbouwbedrijf in Muntendam, Groningen waar hij zetmeelaardappelen, granen en suikerbieten teelt.
Met zijn bedrijf spant hij zich al een jaar of tien in om uit vinden hoe je natuurinclusief kunt boeren.

Hij is bang dat de gangbare akkerbouw een doodlopende weg zal blijken te zijn: het aantal plagen en resistenties van plagen tegen gewasbeschermingsmiddelen nemen toe. Daarnaast gaan landschap, akkervogels en biodiversiteit hem aan het hart.

Wim-Stegeman

Wim Stegeman

Wim Stegeman is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Flevoland. Vanaf 2004 zet hij samen met Marga Klein Swormink haar ouderlijk bedrijf in Lelystad voort. Vanaf de start zijn economie, duurzaamheid en biodiversiteit de kernwoorden voor de vormgeving van het bedrijf. Verschillende stappen zijn gezet.

Naast de boerderij is hij werkzaam bij het Flevolands Agrarisch Collectief, een coöperatie van boeren met een missie om duurzaamheid concreet vorm te geven, bouwstenen voor natuurinclusief boeren met het eigen bedrijf als voorbeeld. Biodiversiteit begint bij de bodem! Iedere boer kan iets doen wat bij hem/haar past. Niet alles hoeft tegelijk.