Zuidoostelijk Zand

Welkom in ons gebied!

Bij Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk Zand werken we samen met boeren, partners en overheden aan toekomstige bedrijfssystemen in het zuidoostelijk zandgebied. Dat doen we binnen de kaders van verschillende maatschappelijke- en milieu uitdagingen.

Home Β» Zuidoostelijk Zand

Lokale uitdagingen

🚜

In het Zuidoostelijk zandgebied zijn melkveehouderij, akkerbouw, groenteteelt en varkenshouderij sterk met elkaar verbonden. Bij Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand worden verschillende deelsystemen aangelegd voor (combinaties) van deze vormen van landbouw.

🌧️

Zandgronden hebben van nature weinig bindingscapaciteit waardoor het vasthouden van stoffen (zoals water en nutrienten) niet vanzelfsprekend is. Bij Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk Zand doen we onderzoek naar o.a. waterkwaliteit- en kwantiteit en emissies.

πŸͺ²

Het voorkomen van ziekten, plagen en onkruiden vormt een uitdaging in het zuidoosten van Nederland. Het veranderende (en krimpende) middelenpakket maakt het steeds moeilijker om chemisch te bestrijden. Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk zand kijkt naar oplossingen.

ZOZ-2
ZOZ-3

Waarom Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk zand?

Marie Wesselink | Onderzoeker Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk zand

β€œAl In 2022 zijn we bij Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk Zand gestart met het maken van plannen. Als Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk Zand maken we gebruik van de expertise van andere Boerderijen van de Toekomst, met een eigen invulling, passend bij het gebied. In het Zuidoostelijk zandgebied hebben we onze eigen uitdagingen en daarmee dus ook een gebied specifieke opzet.

De uitdagingen in het Zuidoostelijk zandgebied liggen technisch gezien vooral op het gebied van bodem en waterbeheer. Daarbij moet je ook denken aan uitspoeling van bijvoorbeeld stikstof. Zandgronden zijn uitspoelingsgevoelig, wat voor een teler en het milieu onwenselijk is. Bij voorkeur wordt alle toegediende stikstof door het gewas gebruikt.

De zandgronden in het zuidoosten van Nederland vormen een uniek gebied. Melkveehouderij, akkerbouw, groenteteelt en varkenshouderij werken in het gebied intensief samen. Daarnaast wonen er ook veel mensen en dat betekent een intensief gebruik van de grond. Dat zie je terug bij Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk zand, waarbij we op verschillende plekken in het gebied met praktijkbedrijven aan de slag gaan om (combinaties) van melkveehouderij, akkerbouw, groenteteelt en varkenshouderij systemen neer te leggen. Zowel het technische als sociale aspect van deze samenwerking is uniek voor de landbouw in Nederland. We kunnen niet wachten om alles samen te ervaren."

Contact

Algemeen

Voor algemene vragen over Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk zand kunt u contact opnemen met Mijke Horneman.

Email: m.horneman@agrifoodcapital.nl

Inhoudelijk

Voor inhoudelijke vragen over Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk zand kunt u contact opnemen met Marie Wesselink.

Email: marie.wesselink@wur.nl

Tel: 0320 – 291 162

AgriFoodcapital_fc
WUR_RGB_standard_2021
De-Peel-logo
Ministerie-LNV